Copyright

Schildts & Söderströms
www.sets.fi

 

Redaktörer: Kajsa Heselius och Ida-Lina Nyholm
Omslag, illustrationer: Margareta Sandin
Illustrationer: Margareta Sandin
Omslag, grafisk formgivning, ombrytning: Pia Pettersson

 

© 2017 Schildts & Söderströms, Malin Klingenberg och Lisette Sundén

 

Kopieringsförbud

Det här verket är en lärobok.
Verket är skyddat av upphovsrättslagen (404/61).
Det är förbjudet att fotokopiera, skanna eller på annat sätt
digitalt kopiera det här verket eller delar av det utan tillstånd.
Mer information ger Kopiosto rf www.kopiosto.fi.

ISBN 978–951–52–4196–2