Återanvändning under andra världskriget

Under andra världskriget samlade, sparade och återanvände man så mycket som möjligt. Materialbristen var stor och nästan inget slängdes bort. Kläder ärvdes eller syddes om, stickade plagg sprättades upp och stickades om till något annat och djurhudar och skinn blev till skor och pälsar. Av hästtagel – hästens man och svans – gjorde man borstar. Slaktrester kokades till tvål, av ben tillverkade man lim. Allt togs till vara, till och med kådan från träden. Den användes inom pappersindustrin. Man återanvände också sådana material som man också i dag källsorterar, som papper, glas och metall.

Konsumtionssamhället växte fram efter krigets slut och plasten, som är ett syntetiskt, billigt och flexibelt material, blev en symbol för det nya samhället och välfärden. I dag finns det plast i nästan allt, till och med i kläder och skönhetsprodukter.

I dag konsumerar (köper) vi oerhört mycket mer än under andra världskriget. Vi slänger också bort mängder av råmaterial som aldrig kommer till någon nytta. Vår slit-och-slängkultur är ekologiskt ohållbar utan ett fungerande system för återvinning. 

  1. Se på listan i Ungdomens talkobok 1943 över allt man samlade in under krigsåren (nr 2). Finns där sådant som sorteras eller samlas in i din egen familj?
  2. Titta på bilderna (nr 3 och 4) och läs texten. Hur fick man nya kläder under krigsåren?
  3. Läs brevutdraget (nr 5). Vad återanvändes för att göra pälsen, ”halaren” (overallen) och skjortan?
  4. Läs anteckningslappen (nr 6). Vad tycker du om att använda djurs pälsar för att tillverka kläder?
  5. Läs citaten om presenningsjackorna och säckvävstrosorna (nr 7). Vilka känslor är sammankopplade med de här klädminnena?
  6. Läs citaten om kläderna från Sverige (nr 8). Hur skiljer de sig från de finländska kläderna? Hur kändes det att ha kläder från Sverige och hurdana reaktioner väckte kläderna?
  7. Läs utdragen om nylonstrumpor (nr 9). Hur märks det att strumporna var mycket sällsynta och  värdefulla? Vilket är ditt äldsta klädesplagg och hur länge har det hållit?
  8. Vad har konsumtionskulturen (att köpa mycket och slänga mycket) för effekter på samhället och miljön?