Barnförflyttningarna 1939–1945

Under vinter- och fortsättningskriget skickades närmare 80 000 barn undan kriget från Finland till Sverige, Danmark och Norge. Av dessa åkte 72 000 till Sverige, 4200 till Danmark och ett hundratal barn och mammor till Norge. Till en början, under vinterkriget, var den främsta orsaken att skydda barnen från bombardemangen. Senare blev de svåra levnadsförhållandena och fattigdomen i hemlandet ännu viktigare orsaker. I Finland var det ont om mat, i synnerhet vintern 1942, och de arbetspliktiga kvinnorna hade inte möjlighet att ta hand om sina barn då männen var vid fronten eller hade stupat. Arbetsplikten gällde alla över 18 år, fr.o.m. 1942 alla över 15.

Initiativet till barnförflyttningarna kom från Sverige. År 1939 grundades Centrala Finlandshjälpen i Sverige och Nordiska Hjälpcentralen i Finland. De första förflyttningarna ägde rum i december 1939. Senare grundades Hjälpkommittén för Finlands barn i Sverige och Barnförflyttningskommittén i Finland. Det ordnades också barnförflyttningar helt privat. 

Barnen åkte till en början oftast båt. Det fanns flera båtar som transporterade krigsbarn. Lastutrymmena byggdes om till jättelika sovsalar med våningssängar längs med väggarna och på golvet. T.ex. ångbåten Arcturus kunde ta 500 barn över Bottenviken per resa.

Man bedömde ändå att sjövägen var farlig, på grund av risken för ryska u-båtar. Från och med januari 1940 skedde barntransporterna därför i huvudsak med tåg, runt hela Bottenviken, först upp till Haparanda och sedan ner genom Sverige. Det var en lång och utmattande resa för de små barnen, som inte visste vart de var på väg eller varför.

En liten del av barnen åkte flygplan.

Barnen placerades oftast i fosterhem, men också på barnhem och på sjukhus. Syskon skildes ofta åt. Det var traumatiskt för barnen att skickas bort från sina föräldrar. Lika traumatiskt var det att återvända, efter en lång tid i det nya landet, då man kanske glömt sina biologiska föräldrar och sitt modersmål. Många återvände också till en betydligt fattigare och svårare vardag i Finland.

Alla åkte inte tillbaka. Det kunde bero på att fosterföräldrarna ville adoptera barnen, att barnen själva ville stanna eller på att de biologiska föräldrarna ansåg att barnen hade det bättre i sitt nya land. Ungefär 15 500 barn återvände aldrig till Finland.
 

 1. Se på dokument 1. Ta reda på vad följande ord betyder:
  Krigsvärnlösa
  Obemedlade
 2. Titta på dokument 2, 3, 4 och 5. På vilka olika sätt färdades krigsbarnen? 
 3. Se på dokumenten nummer 3 och 4. 12-åriga Maire Westerholm åkte tåg från Helsingfors till Göteborg. Hon skriver till sin mamma från tåget. Beskriv Maires sinnesintryck under resan. Hitta anteckningar om syn-, smak-, känsel-, lukt- och hörselintryck.
 4. Läs utdragen (dokument 6) ur breven från lille Veikkos fostermamma i Danmark. Läs kriterierna för att få skicka barn till Danmark (bild 1). Vilka kriterier uppfyller Veikko?
 5. Se på dokument 7. Varifrån härstammar namnet Lotta Svärd och vilka uppgifter hade lottorna? Sök efter information på nätet.
 6. Läs Maires brev till mamma 1943 (dokument 8). Vilka saker uttrycker Maire oro över inför återresan till Finland?
 7. Maires fosterpappa i Göteborg, Torsten Kjellman, fick ett tack av republikens president (dokument 10). Vem har undertecknat tackbrevet och vad kallas kriget 1939–1940?
 8. Läs Mannerheims dagorder av den 14 mars 1940. Vad uttrycker texten? Försök med egna ord beskriva Mannerheims budskap till Finlands folk.
 9. Läs bildtexterna och citaten i dokument 12. Varför tror du att Lennart reagerade så starkt på Mannerheims dagsorder? Försök beskriva Lennarts känslomässiga förhållande till Finland och Sverige utgående från citaten ur hans minnestext ”Livet i Sverige”.
 10. Tycker du att barnförflyttningarna var en bra eller dålig sak? Varför?