Dagboksanteckningar 1918

När man arbetar med källmaterial av något slag är det bra att börja med att fråga sig vilken typ av källa det handlar om – redan det säger mycket om hur trovärdig källan är. Om det t.ex. hittas en krigstida granat i marken kan man utgå ifrån att källan, granaten, står för en rätt så objektiv sanning om en tid som varit: sådana här granater har använts någon gång på den här platsen. Men handlar det t.ex. om en dagbok är den skriven utifrån en enskild människas perspektiv och kan innehålla åsikter, subjektiva upplevelser och vinklade uttalanden, parallellt med sakinformation som datum, platser och olika händelser. Då gäller det att förhålla sig kritiskt till sin källa. Det betyder att man försöker bedöma och förstå den genom att analysera den.

Om man vet när källan kommit till, vem som skapat den, varför den skapats och under hurdana omständigheter kan man tyda koden – källans egen kod.

Här ska vi titta på tre dagboksanteckningar från 1918 och några bilder. Ur de här källorna får vi olika typer av information, delvis om samma händelse.

Dagboksanteckningarna är alla tre skrivna av personer som sympatiserade med den vita sidan under kriget. De har ändå en ganska olika syn på de röda.

  1. Vilka ställen i Tors dagbok avslöjar att de röda hade makten i Helsingfors före den 12.4?

  2. Tor är ögonvittne till flera händelser under kriget – hur tycker du han förhåller sig till det som sker runt omkring honom?

  3. Hur beskriver Eino Sandelin de röda i sin dagbok? Är det en objektiv beskrivning?

  4. Se på bilden av tyskarnas intagning av Helsingfors den 12.4. Bilden är från Norra Järnvägsgatan i Kampen (ungefär mitt emot naturhistoriska museet). Sök fram Helsingfors karta i google maps, pricka in Norra Järnvägsgatan 13 och välj Street view. Hittar du något i dagens stadsbild som fanns där redan 1918? Vilka byggnader skymtar i bakgrunden?

  5. Använd källorna Tors dagbok, Einos dagbok och fotografiet av Helsingfors intagning. Välj någonting ur varje källa, som berättar något om intagningen som de två andra källorna inte berättar.

  6. Hur förhåller sig Edith, som vit, till de röda fångarna i fånglägret i Dragsvik?

  7. Vad tror du att Edith egentligen menar med ”Om du finns, du vita Finland, så kom och ta hand om din egendom.” Vem eller vad är egendomen? Vad säger det här uttrycket om Ediths syn på röda och vita?

  8. Se på bilden av den tyske soldaten till häst utanför tyskarnas högkvarter på Hotell Kämp på Norra Esplanaden. Nämn tre saker som den här källan berättar.