FINNA - Vårt gemensamma kulturarv

Samhällets minne finns bevarat i våra museer, arkiv och bibliotek. Utan föremål, texter, ljud och bilder från förr skulle vi inte kunna förstå vår egen historia. Vi skulle inte veta hur det såg ut, hur människor tänkte eller hur samhället fungerade. Vi skulle inte kunna jämföra med nuet, se en utveckling eller ett samband.

FINNA på adressen www.finna.fi är en nationell databas för finländskt kulturarv. Finna gör det möjligt för vem som helst att ta del av vårt gemensamma kulturarv, också utanför Finland. Över trehundra minneorganisationer (bibliotek, arkiv och museer) har lagt in digitaliserat material ur sina samlingar i Finna, så att det är fritt och lättillgängligt för alla. Också Svenska litteratursällskapet har lagt in en hel del arkivmaterial på Finna – tillsvidare bara en bråkdel av allt som finns i arkivet, men en växande bråkdel.

Kulturarvet är allas och det finns till för alla. Till museer, bibliotek och arkiv får alla komma. Bibliotek och arkiv är dessutom gratis. Att ha tillgång till sitt kulturarv är en kulturell, social och kunskapsmässig rikedom och en demokratisk rättighet. Du är en del av ditt samhälle, alltså är samhället även ditt. Du har rätt att ta del av det, bidra till det och påverka det. 

Precis som det finns olika typer av museer och bibliotek finns det också olika arkiv: statliga arkiv, kommunala arkiv och privata arkiv. Arkivet vid Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) är ett privatarkiv som tar tillvara det finlandssvenska kulturarvet. Här kan du se en kort film om SLS arkiv: https://www.youtube.com/watch?v=blWz3WVS9BY

När man handskas med arkivmaterial kan man behöva olika typers kunskap. Det är bra att kunna läsa skrivstil eller känna igen gammaldags bokstäver, då kan man tyda en gammal handstil, till exempel i ett brev. Man kan dessutom behöva kunskaper i främmande språk, många äldre dokument är skrivna på till exempel franska, ryska eller latin. En stor del av Finlands kulturarv är ändå svenskspråkigt, det beror på att vi under 700 år var en del av Sverige. Men också svenska kan vara svårt att förstå. Gammal svenska innehåller en massa svåra ord, främmande uttryck och långa meningar.

Gå in på adressen sls.finna.fi som är SLS egen vy på Finna. På ingångssidan ser du en sökruta och under den olika album. 

  1. Under “Ett urval ur våra samlingar” hittar du ett antal album. Klicka upp albumet Lyssna på talspråk. Hittar du ljudprov från din egen hemort eller i närheten av den? Lyssna på ljudprovet. Vad handlar det om? Lyssna också på ljudprov från andra orter i Svenskfinland. Hittar du ljudprov som är svåra att förstå?
  2. Under “Ett urval ur våra samlingar” hittar du ett antal album. Klicka upp albumet Estlandssvenskar och välj materialtyp video/film. Sök efter "Smalfilmer från Estlandsexpeditionen (1932)". Spela upp filmen. Vad händer det i den? 
  3. Svaret på den föregående frågan hittar du i Maximilian Stejskals beskrivningar och bilder av idrottslekar i Estland. Du hittar dem genom att söka på "idrottslekar" på sls.finna.fi. Bläddra i häftet Uppteckningar av idrottslekar från Rågöarna och Kors (1932) och läs någon beskrivning. Vad tror du att idén var med dessa lekar? Vem är det som leker? 
  4. Via sökningen ovan hittar du också bilden Näckleken. När du klickar upp bilden får du information om hur man leker leken. Har du lekt Näckleken som barn och vad kallades den då?
  5. Gå tillbaka till sls.finna.fi. Skriv in "SLS 448 Folktro" i sökrutan. Tryck på sök. Nu får du bland annat fram uppteckningar om folktro i Svenska Estland (1932) av Erla Lund. De finns både som en handskriven och maskinskriven version. Klicka upp den maskinskrivna versionen och läs den första sidan. Hur förlorar kloka ord sin kraft?
  6. Allt material från SLS som finns på Finna är licensierat med licensen Creative Commons Attribution 4.0 Internationell (CC BY 4.0). Ta reda på vad det betyder.
  7. Som du nu har sett, kan arkivmaterial vara text, ljud, bild eller film. Det finns kvar för att någon sparat det. Har du bilder, texter, filmer och annat som du sparar någonstans? Vad sparar du  och var sparar du det? 
  8. Tänk dig att du dokumenterar/filmar något som är tidstypiskt för den tid vi lever i nu. Vad skulle det vara?