SLS arkiv - Svenskfinland arkiverat

Medan Finland ännu hörde till Ryssland höll en idé om ett eget land med en egen identitet, kultur och ett eget språk på att ta form. Det uppstod ett behov av att profilera sig som någonting eget, åtskilt från det ryska. Man komponerade pompös finländsk musik, målade tavlor som föreställde det finländska landskapet eller folket och skrev litteratur som handlade om Finland och finländarna. I samband med det uppstod också en oro över svenskans ställning i Finland – hur var det med den svenskspråkiga minoriteten, skulle den nu försvinna? Det var orsaken till att det grundades olika sällskap och föreningar för att värna om det svenska i Finland.

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) var ett av de sällskap som grundades för att samla in information om de svenskspråkiga finländarnas liv och historia. I SLS arkiv kan man hitta svar på väldigt många olika sorters frågor: Hur firar man Valborgsmässoafton i Svenskfinland? Vad är typisk julmat? Hur låter de svenska dialekterna i Finland? Vilket år visades den första teaterpjäsen om Mumintrollet? Hur botade man huvudvärk förr i tiden? Hur såg bröllopskläder ut i början av 1900-talet? Och mycket, mycket mer!

Här ser du några exempel ur SLS arkiv: Visan I örnens klor ur Jenny Nybergs vishäfte från början av 1900-talet och Österbottnisk folksång som Mårten Thors skrev ner i Munsala 1891. Du får också se fyra julklappsönskelistor från 1992 som är skrivna av 8–9-åriga barn.
Alla texter, bilder eller ljud blir med tiden arkivmaterial från en förgången tid. Också det du själv sparar.

  1. Läs I örnens klor (nr 1). Vem symboliserar ”fågelsläktet” i visan och vem är ”örnen”?
  2. Läs Österbottnisk folksång (nr 2). Hur framställs de svenskspråkiga finländarna i visan?
  3. Hur beskrivs Finlands folk i de här två visorna? Skriv upp tre egenskaper.
  4. Jämför Jonis och Martins önskelistor (nr 3 och 4). Vilka skillnader hittar du?
  5. Kan man utgående från önskelistorna få en bild av pojkarna eller vad de är intresserade av?
  6. På Marinas och Jennys listor (nr 5 och 6) står det ”mycket tuttar”, det är plastnappar i olika färger som man samlade på och hängde runt halsen. Finns det något som barn samlar på nuförtiden eller minns du något motsvarande från när du var yngre?
  7. Hittar du saker på önskelistorna som är obekanta eller bekanta för dig? Vilka?
  8. Vilken önskelista tror du skulle vara lättast att förstå om hundra år och vilken skulle vara svårast? Varför?