Välfärdssamhället växer fram

Välfärdssamhället växer fram

För hundra år sedan var Finland ett land med matbrist, inbördeskrig och stora skillnader mellan rika och fattiga. Att vi i dag är ett välfärdssamhälle beror på ekonomisk tillväxt och på att det längs med de hundra åren skett en hel del förändringar i lagstiftningen som förbättrat villkoren för arbetstagare, barn, föräldrar, sjuka och pensionerade.

Efter första världskriget och inbördeskriget 1918 började industrin, exporten och importen komma i gång igen, vilket betydde att Finlands ekonomi blev bättre och matbristen minskade. Folket fick det också bättre.

Nya lagar stiftades som förbättrade arbetstagarnas villkor, bland annat gällande arbetsavtal, åtta timmars arbetsdag, fem dagars arbetsvecka, semester, semesterlön och arbetspension. Barn och föräldrar fick det bättre bland annat tack vare barnrådgivningen, barnskyddslagen, barnbidraget, moderskapsförpackningen, moderskapspenningen, grundskolan, den avgiftsfria skolmaten och rätten till dagvård. Lagen mot diskriminering, jämställdhetslagen, sjukförsäkringslagen och folkpensionen är exempel på andra förbättringar.

Kostnaderna för dagvård, hälsovård och utbildning har hållits på en låg nivå, så att alla ska ha råd med dem. I stället betalar vi förhållandevis mycket i skatt om man jämför till exempel med USA. Systemet kallas för den nordiska välfärdsmodellen. Den bygger på tanken att alla betalar för allas väl, så att också de som inte själva kan eller får jobba (barn, sjuka, åldringar) ska få vad de behöver.

Faktaruta:

Några viktiga lagar och förändringar som främjat välfärden och jämlikheten i samhället:

2017: Personer av samma kön får gifta sig och adoptera
2009: Registrerade par av samma kön får adoptera inom familjen
2006: Likalönsprogram för att minska löneskillnaderna mellan könen
2004: Rätt till morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn i årskurs 1–2
2003: Lag om rätt till pappamånad
2003: Lag om elevvård
2002: Personer av samma kön får registrera sitt partnerskap
1995: Frivillig värnplikt möjliggörs för kvinnor
1991: Papporna får en särskild faderskapsledighet (6 dagar)
1987: Jämställdhetslag
1984: Lag om utkomstskydd för arbetslösa
1984: Kroppslig bestraffning av barn förbjuds i lag (Finland är det andra landet i världen som inför denna lag)
1974: Höjt barnbidrag, sju månaders moderskapsledighet
1973: Kommunerna blir skyldiga att ordna dagvård åt alla barn under skolåldern
1973: Lag om fyra veckors semester
1971: Homosexualitet är inte längre straffbart enligt lagen
1970: Arbetsavtalslagen förbjuder diskriminering
1967: Avtal om semesterlön
1966: Övergången till 40 timmars och fem dagars arbetsvecka börjar
1964: Moderskapspenning börjar betalas ut
1963: Sjukförsäkringslag
1948: Barnbidragslag
1948: Lag om avgiftsfri skolmat (Finland är det första landet i världen som inför det här)
1939: Folkpensionslagen träder i kraft (att alla har rätt till en pension)
1938: Moderskapsförpackningen börjar delas ut åt alla som får barn (unik för Finland)
1937: Folkpensionsanstalten (FPA) grundas
1936: Barnskyddslag
1922: Den första barnarådgivningsbyrån grundas
1921: Läroplikten införs
1918: Allmän rösträtt i kommunalval
1917: Lagen om åtta timmars arbetsdag träder i kraft

  1. Titta på faktarutan med listan över lagar. Välj ut tre som du tycker att är extra viktiga.
  2. Läs minnet om matstunden i klassrummet (nr 2) och se på blanketten ”Ärade målsman” (nr 3) som gäller avgifter för skolmaten och vårterminen. Terminsavgiften skulle i dag motsvara ungefär 120 euro och frukosten 1,50. Vilken effekt har det haft att dagens skola är avgiftsfri och maten gratis?
  3. Se på listan över skolmatens fem i topp från 1988 (nr 4). Finns där mat du inte känner igen? Vad finns det för skolmat i dag som saknas på listan?
  4. Se på bilden av torparfamiljen från 1910 (nr 5). Vad säger bilden om fotograferingstillfället? Vad visar familjen upp?
  5. Läs de olika beskrivningarna av ”mitt rum” (nr 6–9) från 1998 och se på skisserna över rummen. Vad reagerar du på i beskrivningarna och skisserna? Jämför torparfamiljen (nr 5) med rumsbeskrivningarna (nr 6–9). Hur syns det att välfärden utvecklats?
  6. Läs texten som Harry Erikslund skriver om den semesterfirande läkarfamiljen på 1930-talet (nr 10) och se på bilden av en italiensk strand (nr 11). Vad har hänt? Och vad har lett till den här förändringen? Ta listan över lagar till din hjälp.