Uppgift 1

Skapa ett program som automatiskt berättar för dig hur långt borta ett åskväder är utgående från antalet sekunder mellan blixten och åskan. Ljudet färdas en kilometer på ungefär tre sekunder. Skriv ett program som läser in antalet sekunder och skriver ut avståndet.