Schildts & Söderströms
www.sets.fi

Redaktör: Siv Fogelholm
Omslag, grafisk formgivning och illustrationer: Linnéa Sjöholm
Inlagans ombrytning: Jukka Iivarinen/Vitale Ay
Bilder: Shutterstock, förutom fotografiet från Lantmäteriverket p. s. 189.

© 2020 Tora Smeds, Linda Mannila, Liselotte Risberg, Anders Johansson, Sofia Fröman och Schildts & Söderströms

Fondernas samarbetsgrupp som består av Svenska kulturfonden, Svenska Folkskolans Vänner, Föreningen Konstsamfundet och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd har beviljat ekonomiskt stöd för utgivningen av detta läromedel.

Utgiven med stöd av Finlandssvensk Bokkultur.

 

Kopieringsförbud
Det här verket är en lärobok.
Verket är skyddat av upphovsrättslagen (404/61).
Det är förbjudet att fotokopiera, skanna eller på annat sätt digitalt kopiera det här verket eller delar av det utan tillstånd. Kontrollera om läroanstalten har gällande licenser för fotokopiering och digitala licenser. Mer information lämnas av Kopiosto rf www.kopiosto.fi.
Det är förbjudet att ändra verket eller delar av det.

Första upplagan 2020

ISBN
Tangent B Digitalt materialpaket, skola, läsår - 9789515247728