GLP 2021

S&S och GLP2021 – mycket och mångsidigt!

 

GLP2021 är här, och efter år av planering och utvecklingsarbete kan vi med glädje presentera våra lösningar för GLP2021!

Vi har har alltid erbjudit mycket för gymnasierna i Svenskfinland. I GLP2021:s anda vill vi erbjuda ännu mer och ännu mångsidigare! 12 nya serier! Ny digital plattform! Mångsidig kompetens! Ett allt-i-ett-paket! Smidiga lösningar för skola, lärare och studerande, helt enkelt.

Upptäck vad vi erbjuder nedan och på följande sidor!

 


Öppna, bläddra i och ladda ner läromedelskatalogen för gymnasiet 2021 nedan.


 

12 nya serier för GLP2021

Läsåret 2021–2022 erbjuder vi hela tolv nya serier – från modersmål, finska och engelska via matematik och naturvetenskaper till samhällskunskap och psykologi. Alla läromedel utkommer åtminstone digitalt.

Klicka på omslagsbilderna för att upptäcka mer om serierna!

MODERSMÅL OCH LITTERATUR

FINSKA

ENGELSKA

MATEMATIK,
GEMENSAMT AVSNITT

MATEMATIK,
LÅNG LÄROKURS

MATEMATIK,
KORT LÄROKURS

FYSIK

BIOLOGI

GEOGRAFI

HÄLSOKUNSKAP

SAMHÄLLSKUNSKAP

PSYKOLOGI


Söker du RELIGION, FILOSOFI, HISTORIA eller KEMI? 

Vi planerar utgivning av läromedel också i de här fyra ämnena! 

Läsåret 2021–2022 lanserar vi hela 12 nya serier. Men vi vill mer! Nu planerar vi utgivningen bortom läsåret 2021–2022 och ber dig som är ämneslärare i religion, filosofi, historia och kemi komma med önskemål och förslag.

RELIGION

Läsåret 2021–2022 erbjuder vi serien Re för gymnasiet som följer GLP2016. Vi överväger nu hur den nya serien i religion enligt GLP2021 ska se ut. Ska vi revidera eller satsa på helt nytt? Vad önskar ni lärare mer eller mindre av?

Var med och påverka!
Delta i enkäten här och påverka vår utgivning i religion.

FILOSOFI

Läsåret 2021–2022 erbjuder vi serien Nya öppna frågor som följer GLP2016. Vi överväger nu hur den nya serien i filosofi enligt GLP2021 ska se ut. Ska vi revidera eller satsa på helt nytt? Vad önskar ni lärare mer eller mindre av?

Var med och påverka!
Delta i enkäten här och påverka vår utgivning i filosofi.

HISTORIA

Läsåret 2021–2022 erbjuder vi serien Hi för gymnasiet som delvis följer GLP2016 och delvis GLP2021. Vi överväger nu hur den nya serien i historia enligt GLP2021 ska se ut. Ska vi revidera eller satsa på helt nytt? Vad önskar ni lärare mer eller mindre av?

Var med och påverka!
Delta i enkäten här och påverka vår utgivning i historia.

KEMI

Läsåret 2021–2022 erbjuder vi serien Ke för gymnasiet som följer GLP2016. Vi överväger nu hur den nya serien i kemi enligt GLP2021 ska se ut. Ska vi revidera eller satsa på helt nytt? Vad önskar ni lärare mer eller mindre av?

Var med och påverka!
Delta i enkäten här och påverka vår utgivning i kemi.


 

Kundtjänst
laromedel@sets.fi

Försäljningsansvarig
Roland Juthman
roland.juthman@sets.fi
050 44 83 555

Ny digital plattform – interaktivt, tydligt och smidigt

Våra GLP2021-läromedel görs för och i ny digital miljö! Allt med tanke på lärande och på att underlätta lärarens arbete.

Våra nya digitala läromedel är fullt interaktiva, har innehåll som flödar enligt skärmen och har många nya funktioner som stöder inlärningen och ger läraren många möjligheter att stöda, utvärdera och anpassa.

Upptäck hur vi sätter lärande i fokus med de grundläggande funktionerna för studerande i videon nedan. 

PRODUCERA

De studerande gör alla uppgifter inne i läromedlet. En texteditor finns integrerad i plattformen för fritextuppgifter och Abittis matematikeditor för uträkningar. Alla svar sparas förstås, så att man kan jobba vidare och också återkomma och reflektera kring sin utveckling.

OCKSÅ TAL OCH BILD

Via texteditorn kan de studerande också spela in ljud. Dessutom kan de infoga bilder, till exempel skärmdumpar från CAS-räknare, och länkar i sina svar.

UTVÄRDERA

Läraren kan ge poängsätta och ge respons på uppgifter den studerande skickat in. All respons sparas så att man kan återkomma till den vid behov. Poängbedömningen som läraren gör sparas på den studerandes konto.

OCH FÖLJ UPP

Läraren kan följa upp sina studerandes aktivitet och resultat på både gruppnivå och individnivå. 

AKTIVERA STÖD OCH FACIT

Läraren kan aktivera modelluträkningar i matematik och fysik för sina studerande – om, där och då hen vill. I övriga ämnen kan läraren aktivera eventuella facit på samma sätt.

OCH ANPASSA

Läraren kan skapa egna uppgifter och studieavsnitt för sina egna studerande. Läraren kan dessutom välja exakt vilka uppgifter hen vill att de studerande ska kunna skicka in för bedömning.

LYSSNA

Både studerande och lärare kan lyssna på alla texter i läromedlet.

OCH ANTECKNA

Båda studerande och lärare kan göra markeringar och anteckningar i sitt eget läromedel.

 

Allt detta och mer i en fullt interaktiv miljö.


 

STARTVY

Navigera lätt mellan olika kapitel.

Innehållet är insatt rakt i den digitala miljön och inte via en digital kopia på en tryckt bok. Varje kapitel representeras på startsidan av en låda.

Tips! Info-knappen ger en kort beskrivning av innehållet i varje kapitel.

 

KAPITELVY

Rör dig inne i kapitlet genom att rulla neråt och uppåt eller via den fullt interaktiva innehållsförteckningen.

Sektionerna i kapitlet består av texter, bildmaterial, videor, ljudfiler, uppgifter och mycket mer. Tillsammans bildar sektionerna en lärstig som hjälper den studerande uppnå kapitlets mål.

Tips! Du kan stänga och öppna alla sektioner, så att du lätt kan fokusera på ett specifikt innehåll.

FRITEXTUPPGIFTER

Alla läromedel innehåller en stor mängd uppgifter med öppna svar. Du gör uppgifterna rakt i läromedlet.

Du kan svara kort på en öppen fråga eller skriva ett långt essäsvar. Du har tillgång till en avancerad texteditor som låter dig formatera, strukturera och också bildsätta ditt svar.

Tips! Du kan ladda upp och foga in bilder eller lägga in en länk.

LJUDINSPELNING

Du kan spela in ljud rakt i läromedlet.

Via texteditorn kan du också lägga till ljud i ditt svar. Enklast är att göra inspelningen där och då i uppgiften.

Tips! Du kan förstås också ladda upp och foga in en ljudfil eller en länk till en fil.

UTRÄKNINGAR

Du gör uträkningar med Abittis matematikeditor, som finns integrerad i läromedlet.

I alla läromedel ingår texteditor, men i matematik och fysik ingår även Abittis matematikeditor. Via den integrerade matematikeditorn kan du göra uträkningar rakt i läromedlet.

Du kan också infoga bilder i ditt svar, till exempel skärmdumpar från CAS-räknare.

Tips! Appletar som behövs i uppgiften är integrerade i läromedlet.

 

AKTIVERA STÖD OCH GE RESPONS

Som lärare kan du enkelt i modulens lärarvy aktivera stödmaterial och också låta dina studerande skicka in svar till dig för respons.

Med ett enkelt klick kan du aktivera stöd och delning för hela kapitlet, för en sektion eller till och med för en enskild uppgift.

Tips 1! I matematik och fysik kan du aktivera modelluträkningar och i övriga ämnen kan du aktivera facit. Utan aktivering syns dessa inte för de studerande.

Tips 2! Det är alltså du som lärare som avgör hur många och vilka uppgifter som dina studerande kan skicka in. Så lätt kan du rikta dina insatser dit där de verkligen behövs och utvärderingen är till nytta också för den studerande.

 

RESULTATUPPFÖLJNING

Som lärare kan du via modulens lärarvy följa upp dina studerande på gruppnivå och individnivå.

Du ser snabbt och enkelt hur aktiva dina studerande varit och också hur väl de presterar. Prestationerna byggs upp av både självrättande uppgifter och de poäng som du ger för inskickade svar.

Tips! Kom ihåg att du som lärare avgör vilka och hur många uppgifter som dina studerande kan skicka in.

SKAPA EGNA UPPGIFTER

Som lärare kan du enkelt skapa egna uppgifter i modulens lärarvy.

Du kan skapa öppna frågor och uppgifter med editorerna. Uppgifterna kan du sen skicka till dina studerande.

Tips! Du kan förstås också använda funktionen för att foga in text, bilder och länkar.

Det här och mer i vår nya digitala plattform. 

Allt med tanke på lärande och på att underlätta lärarens arbete.


 

Kundtjänst
laromedel@sets.fi

Försäljningsansvarig
Roland Juthman
roland.juthman@sets.fi
050 44 83 555

Mångsidig kompetens – i och för GLP2021

Alla våra nya läromedel för GLP2021, både digitala och tryckta, lyfter fram delområdena i den mångsidiga kompetensen. På ett naturligt sätt, i logiska sammanhang och mycket konkret.

Under gymnasietiden ska den studerande utveckla en mångsidig kompetens. För det behövs mer än rena ämneskunskaper: Det behövs ämnesövergripande tänk och anslag. Det behövs konkreta redskap och hållplatser att stanna till vid. Det behövs kopplingspunkter för lärare och studerande.

Det erbjuder vi både i digital och i tryckt form.

Våra läromedel pekar på olika kompetenser och var i läromedlet de står i fokus. Kompetenserna tas upp i olika former av innehåll: i själva huvudtexten och bilderna i läromedlet, i uppgifter, i arbetet med olika genrer och olika språk i tal och skrift, genom att den studerande fördjupar sig i forskning och fakta och reflekterar kring andras erfarenheter och upplevelser. Vi tipsar också om var man kan koppla till kunskaper i andra ämnen.

 

De här innehållstyperna använder vi i våra läromedel:

Basinnehåll

Här får du jobba med mångsidig kompetens i läromedlets text- och bildmaterial.

Uppgifter

Här får du jobba med mångsidig kompetens i uppgifter till basinnehållet.

Flera genrer

Här får du jobba med andra genrer än lärobokstext.

Flera ämnen

Här får du tips på andra ämneskunskaper du kan använda.

Forskning och fakta

Här får du ta del av forskning och fakta utanför lärobokstexten.

Erfarenhet och upplevelser 

Här får du ta del av enskilda individers erfarenheter och upplevelser. 

Flera språk

Här möter du flera olika språk.

Vi flaggar för innehållstyperna inne i läromedlet och knyter an till de olika kompetenserna.

Längst bak i varje bok finns en översikt om VILKA KOMPETENSER som utvecklas VAR och HUR, det vill säga med vilken typ av innehåll. Se en exempelöversikt här.


 

Kundtjänst
laromedel@sets.fi

Försäljningsansvarig
Roland Juthman
roland.juthman@sets.fi
050 44 83 555

Kreativitet, analys, reflektion och kommunikation! Nycklar till språket och livet!

Nycklar är en ny serie i modersmål och litteratur. Det helt digitala läromedlet har en tydlig struktur med basinnehåll (Teori och fakta!), övningar (Tolka, tillämpa och skapa!), språkfärdighet (Stärk din svenska!) och begrepp (Bemästra orden!). Dessutom ingår multimodala texter kring olika teman.

Ett läromedel för den studerande!
Basinnehållet i Nycklar utgörs av teoridelens texter, självrättande övningar, ordförklaringar och begreppsförklaringar, som alla stöder självstudier. Dessutom finns det uppgifter på flera nivåer, så att alla kan känna att de lyckas.

Ett läromedel för läraren!
Nycklar utgör ett mångsidigt redskap för läraren. Strukturen är tydlig, det är lätt att hitta exempel och ge hänvisningar, övningarna är konkreta och kopplingen till läroplanen stark. Tematiska brännpunkter öppnar för fördjupning.

Ett läromedel att kommunicera kring!
Nycklar fungerar utmärkt i och utanför klassrummet! Det finns uppgifter för gemensam reflektion, för projekt och för egen eftertanke. De studerande kan också skicka fritextuppgifter till läraren för respons!

Nycklar utkommer som digital licens.

MÖT FÖRFATTARNA

Nycklar skrevs av tre erfarna modersmålslärare som kommer med djupa erfarenheter från nästan hela det finlandssvenska språkområdet – från nord till syd och väst till öst – och verkligheten där. Dessutom med stark koppling till också Sverige. Klicka på bilderna för att läsa mer om Rolf Blauberg, Maria Enroth och Jacob Töringe och deras vision för det nya läromedel.

ROLF BLAUBERG

 

MARIA ENROTH

 

JACOB TÖRINGE

 

NYCKLAR MO1

MO1 Att tolka och producera text lägger grunden för de fortsatta studierna. De studerande får jobba med modeller, strategier och grundgenrer. Skrivprocessen får mycket utrymme och flerstämmighet, intertextualitet och multimodala texter tas också upp.

Nycklar MO1 utkommer 8/2021 som digitalt läromedel.

NYCKLAR MO2

MO2 Text och språklig medvetenhet betonar språkets funktion och betydelse för individ och samhälle. Normer, privilegier, språkvarianter och språkpolitik är centrala teman. Det nordiska sammanhanget och den gemensamma språkhistorien behandlas också.

Nycklar MO2 utkommer 9/2021 som digitalt läromedel.

NYCKLAR MO3

MO3 Kommunikation 1 sätter fokus på språkliga medel och uttryck i vid bemärkelse. De studerande jobbar med kommunikationsmodeller och kommunikationsanalys, för att nå djupare insikt om betydelsen av kontext och budskap. Publikens eller motpartens tolkningsföreträde lyfts också fram. Färdigheten att lyssna och ge och ta respons tränas mångsidigt.

Nycklar MO3 utkommer 12/2021 som digitalt läromedel.

NYCKLAR MO4

Med MO4 Litteratur 1 inleder de studerande en djupdykning i litteraturens mångskiftande värld. Modulen tar upp genre, tidsepok, medieformat och kultursfär. Analys, tolkning och narrativa strukturer är återkommande teman.

Nycklar MO4 utkommer 2/2022 som digitalt läromedel.

 

Utgivning läsåret 2021–2022

Nycklar MO1 utkommer 8/2021
Nycklar MO2 utkommer 9/2021.
Nycklar MO3 utkommer 12/2021.
Nycklar MO4 utkommer 2/2022.

 

Utgivning läsåret 2022–2023

Nycklar MO5 utkommer 8/2022.
Nycklar MO6 utkommer 8/2022.
Nycklar MO7 utkommer hösten 2022.
Nycklar MO8 utkommer våren 2023.


 

Kundtjänst
laromedel@sets.fi

Försäljningsansvarig
Roland Juthman
roland.juthman@sets.fi
050 44 83 555

Astu ovesta ja valloita maailma suomeksi! Med den nya serien Astu ovesta blir finskan funktionell, praktisk och personlig! Med klara mål, konkreta strategier och flexibla redskap utvecklas språkfärdigheten mångsidigt.

Varje modul har flera delar. Delarna är indelade i

 • Tekstejä ja sanoja (förförståelse, tolka och producera)
 • Tilanteita (kommunicera)
 • Tietoa (fördjupa och förstärk dina färdigheter)

Kapitlen behandlar mångsidigt språkfärdighetens delområden.

Astu ovesta är en kraftigt reviderad upplaga av Ovi auki. Astu ovesta är uppdaterad och kompletterad enligt GLP2021.

Astu ovesta FINA1 utkommer digitalt. FINA2, FINA3 och Grammatik A utkommer som både tryckt bok och digitalt läromedel.

MÖT FÖRFATTARNA

Serien Astu ovesta skrevs av tre erfarna finsklärare som kommer med djupa rötter och erfarenheter från nästan hela det finlandssvenska språkområdet – från nord till syd och väst till öst – och den språkliga verkligheten i regionerna. Klicka på bilderna för att läsa mer om Rita Klemets, Tuula Lahtinen och Marikki Sjöström och deras vision för det nya läromedel.

RITA KLEMETS

TUULA LAHTINEN

MARIKKI SJÖSTRÖM

 

ASTU OVESTA FINA1

Hur lär du dig? Vad kan du göra på finska? Vilka är dina mål? Hur kan du nå dina mål? Det är de centrala frågorna i FINA1 Studiefärdigheter och språklig identitet. De studerande fördjupar sina insikter om språkfärdighet, reflekterar kring studieteknik och inlärning och lägger upp konkreta planer för de fortsatta studierna.

Astu ovesta FINA1 utkommer 8/2021 som digitalt läromedel.

ASTU OVESTA FINA2

FINA2 Miljö och kommunikation har som bärande teman att möta andra människor, att reflektera kring fysisk och social miljö samt att agera etiskt. Ett viktigt mål är att bli bekant med och börja tillämpa konstruktiv kommunikation.

Astu ovesta FINA2 utkommer 6/2021 som tryckt bok och 8/2021 som digitalt läromedel.

Provläs ett utdrag ur boken här.

ASTU OVESTA FINA3

FINA3 Hållbar framtid och vetenskap handlar om vetenskap, innovation och hållbar utveckling. Frågeställningar, begrepp och texttyper behandlas mångsidigt. Ett viktigt mål är att utveckla läsfärdigheten och tillämpa lässtrategier enligt behov och situation.

Astu ovesta FINA3 utkommer 12/2021 som tryckt bok och digitalt läromedel.

ASTU OVESTA GRAMMATIK A

Grammatik A stöder studierna i särskilt FINA1 och FINA2. Läromedlet behandlar den centrala grammatiken, med fokus på nomen och verb, genom både teori och uppgifter. Strukturerna presenteras kort och koncist och tränas mångsidigt med fokus på såväl form som funktion och användning. 

Astu ovesta Grammatik A utkommer 7/2021 som tryckt bok och 8/2021 som digitalt läromedel.

 

Utgivning läsåret 2021–2022

Astu ovesta FINA1 utkommer 8/2021.
Astu ovesta FINA2 utkommer 6/2021. (Digitalt 8/2021)
Astu ovesta Grammatik A utkommer 7/2021. (Digitalt 8/2021)
Astu ovesta FINA3 utkommer 12/2021.
Astu ovesta Grammatik B utkommer 1/2022.
Astu ovesta FINA4 utkommer våren 2022.

 

Utgivning läsåret 2022–2023

Astu ovesta FINA5 utkommer hösten 2022.
Astu ovesta FINA6 utkommer hösten 2022.


 

Kundtjänst
laromedel@sets.fi

Försäljningsansvarig
Roland Juthman
roland.juthman@sets.fi
050 44 83 555

Med den nya serien Voices and Echoes blir engelskan funktionell, global, praktisk, lokal och personlig! Find your own voice and hear your actions and words echo!

Voices and Echoes ser på engelskan i ett globalt perspektiv, där variation och ett personligt uttryck står i fokus samtidigt som språket får ett stadigt fundament.

Varje modul har flera kapitel, units. De är indelade i

 • Tuning in (förförståelse)
 • Text
 • Exercises
 • Unit Review (självvärdering)
 • Echoes (reflektion)

Voices and Echoes ENA1 utkommer digitalt. ENA2, ENA3 och Grammatik utkommer som både tryckt bok och digitalt läromedel.

REBECCA VON BONSDORFF

JOHANNA SÖDERHOLM

PENELOPE ROUX

 

VOICES AND ECHOES ENA1

ENA1 Studiefärdigheter och språklig identitet består av tre delar, English then, English now och English in the future, som visar hur engelska har uppstått ur många olika språk och sedan begett sig ut i världen och nu talas i många former. De studerande funderar på likheter och skillnader i språken, studieteknik, inlärning, den egna språknivån och de egna lärandemålen. Vad kan de nu, vad vill de kunna? Och vad kan de göra för att komma dit?

Voices and Echoes ENA1 utkommer 8/2021 som digitalt läromedel.

VOICES AND ECHOES ENA2

ENA2 Engelskan som globalt språk behandlar engelskan i världen. Centrala teman än engelska som förenande faktor, olika texttyper, etisk kommunikation och kopplingen mellan språk och välbefinnande

Voices and Echoes ENA2 utkommer 6/2021 som tryckt bok och 8/2021 som digitalt läromedel.

Provläs ett utdrag ur boken här.

VOICES AND ECHOES ENA3

ENA3 Engelska språket och kulturen som kreativt uttryckssätt lägger fokus på kreativa utlopp. De studerande får ta del av såväl klassiska som moderna kulturskatter, dessutom får de producera eget innehåll i varierande form och format.

Voices and Echoes ENA3 utkommer 12/2021 som tryckt bok och digitalt läromedel.

VOICES AND ECHOES GRAMMATIK

Grammatik stöder studierna genom alla moduler. Läromedlet består av både teori och uppgifter. Centrala och utmanande strukturer presenteras kort och koncist och tränas mångsidigt med både fokus på form, funktion och användning. ENA-modulerna hänvisar till Grammatik.

Voices and Echoes Grammatik utkommer 9/2021 som tryckt bok och digitalt läromedel.

 

Utgivning läsåret 2021–2022

Voices and Echoes ENA1 utkommer 8/2021.
Voices and Echoes ENA2 utkommer 6/2021. (Digitalt 8/2021)
Voices and Echoes ENA Grammatik  utkommer 9/2021.
Voices and Echoes ENA3 utkommer 12/2021.

 

Utgivning läsåret 2022–2023

Voices and Echoes ENA4 utkommer 8/2022.
Voices and Echoes ENA5 utkommer hösten 2022.
Voices and Echoes ENA6 utkommer våren 2023.


 

Kundtjänst
laromedel@sets.fi

Försäljningsansvarig
Roland Juthman
roland.juthman@sets.fi
050 44 83 555

Vi utkommer med nya serier i matematik gemensamt studieavsnitt, matematik lång lärokurs och matematik kort lärokurs.

 

Union är för det gemensamma studieavnsittet i matematik, Alfa för lång matematik och Omega för kort matematik.

Alla titlar utkommer både som digitalt läromedel och tryckt bok.

 

MÖT FÖRFATTARNA

Vi översätter, bearbetar och kompletterar Sanoma Pros nya serier i matematik enligt GLP2021. Vi ger ut svensk version av följande:

 • Unioni (LOPS2021), gemensamma studieavsnittet i matematik
 • Moodi: Pitkä matematiikka (LOPS2021), lång matematik
 • Moodi: Lyhyt matematiikka (LOPS2021), kort matematik

Vi ger ut Unioni (LOPS2021) och Moodi (LOPS2021) i svensk version eftersom serierna har ett starkt innehåll och modernt grepp med exempel och uppgifter på flera olika nivåer.

Serierna har en stark författargrupp med djup sakkunskap och gedigen didaktisk erfarenhet.

Författarna till Unioni (LOPS2021) heter Jukka Harsunkorpi, Sanna Hassinen, Paavo Heiskanen, Katariina Hemmo, Anna Kairema, Miia-Maarit Saarelainen, Jorma Tahvanainen och Timo Taskinen.

Författarna till Moodi (LOPS2021) heter Jukka Harsunkorpi, Paavo Heiskanen, Mika Leikas, Miia-Maarit Saarelainen och Jorma Tahvanainen.

Niklas Palmberg, Jan-Anders Salenius och Leif Österberg är våra egna författare till matematikserierna! Alla tre har gedigen erfarenhet både av matematikundervisningen i olika delar av Svenskfinland och av att skriva läromedel i just matematik.

Leif skriver Union (GLP2021) och Niklas, Leif och Jan-Anders skriver sedan tillsammans Alfa (GLP2021) och Omega (GLP2021)

Klicka på bilderna för att läsa mer om Niklas, Jan-Anders och Leif, deras långa erfarenhet och vision för matematikläromedlen för GLP2021!

NIKLAS PALMBERG

JAN-ANDERS SALENIUS

LEIF ÖSTERBERG

 

UNION MAG1

Union är vårt nya läromedel för det gemensamma avsnittet i matematik! Läromedlet repeterar centralt stoff från grundskolan. Uppgifterna är grupperade: basuppgifter, serie I och serie II. Serie I lämpar sig för studerande som siktar på den korta lärokursen i matematik och serie II för dem som siktar på den långa lärokursen.

Union utkommer både som tryckt bok och digitalt läromedel. I det digitala läromedlet ingår inte bara facit utan också modelluträkningar och till exempel appletar.

 

Union MAG1 HAR UTKOMMIT som tryckt bok och utkommer 8/2021 som digitalt läromedel.

Provläs ett utdrag ur boken här.

ALFA

Alfa är vår nya serie i lång matematik! Läromedlet utmanar och utvecklar med exakt och detaljerad teori, konkreta exempel och uppgifter på olika nivåer. Uppgifterna fördelar sig på två serier: en basserie som behandlar grunderna och en fördjupad serie som innehåller också mycket utmanande uppgifter.

Alfa utkommer både som tryckt bok och digitalt läromedel. I det digitala läromedlet ingår inte bara facit utan också modelluträkningar och till exempel appletar.

Alfa MAA2 HAR UTKOMMIT som tryckt bok och utkommer 8/2021 som digitalt läromedel.

Provläs ett udrag ur boken här.

 

OMEGA

Omega är vår nya serie i kort matematik! Läromedlet betonar kort och koncis teori och exempel som konkretiserar och förtydligar. Uppgifterna fördelar sig på två serier: en basserie som fokuserar på grunderna och en fördjupad serie som utmanar och tillämpar.

Omega utkommer både som tryckt bok och digitalt läromedel. I det digitala läromedlet ingår inte bara facit utan också modelluträkningar och till exempel appletar.

Omega MAB2 utkommer 6/2021 som tryckt bok och 8/2021 som digitalt läromedel.

 

Utgivning läsåret 2021–2022

Union MAG1 utkommer 4/2021. (Digitalt 8/2021)

Alfa MAA2 utkommer 4/2021. (Digitalt 8/2021)
Alfa MAA3 utkommer 9/2021.
Alfa MAA4 utkommer våren 2022.


Omega MAB2 utkommer 6/2021. (Digitalt 8/2021)
Omega MAB3 utkommer 9/2021.
Omega MAB4 utkommer våren 2022.

 

Utgivning läsåret 2022–2023

Alfa MAA5–MAA8 utkommer läsåret 2022–2023.

Omega MAB5–MAB7 utkommer läsåret 2022–2023.


 

Kundtjänst
laromedel@sets.fi

Försäljningsansvarig
Roland Juthman
roland.juthman@sets.fi
050 44 83 555

Hypotes, experiment och observation! Den nya serien Principia har ett experimentellt och forskningsbaserat anslag. De studerande tar sig an fysikaliska fenomen och fysikens metodologi på ett helhetsskapande sätt.


Serien betonar mångsidiga arbetsmetoder: enskilt arbete, arbete i grupp, experiment, reflekterande läsning och rapportering muntligt och skriftligt. Läromedlet lägger en stabil grund för såväl fortsatta studier i fysik som kritiskt tänkande.

Principia utkommer som tryckt bok och som digitalt läromedel.

MÖT FÖRFATTARNA

Serien Principia (2021) är en översättning av Fysiikka (LOPS2021) från Sanoma Pro.

Vi har valt att ge ut serien i svensk version eftersom dess föregångare Fysiikka (LOPS2016) är mycket omtyckt på den finska marknaden och har ett experimentellt och forskningsbaserat anslag.

Författarna till Fysiikka (LOPS2021) heter Jenni Andersin, Pentti Frondelius, Jari Latva-Teikari och Heikki Lehto.

 

Samtliga författare är ämneslärare i fysik och har både lång erfareneht från undervisning i gymnasiet. 

Författargruppen har en bred kompetens och mångsidig bakgrund.

Jenni har doktorerat i fysikalisk kemi och Pentii i nanovetenskaper. Jari är diplomingenjör. Heikki har undervisat och skrivit läromedel i fysik i flera årtioden. Sedan 2013 skriver han läromedel på heltid.

Jonas Waxlax är vår egen författare till Principia (GLP2021)! Klicka på bilden för att läsa mer om Jonas, hans långa erfarenhet och vision för Principia!

PRINCIPIA FY1

FY1 Fysiken som naturvetenskap presenterar fysiken som vetenskap. De studerande lär sig hur experimentella undersökningar och olika metoder utvecklat och utvecklar fysik som systematisk vetenskap. Olika storheter och modeller betonas.

Principia FY1 HAR UTKOMMIT som tryckt bok och utkommer 8/2021 som digitalt läromedel.

Provläs ett utdrag ur boken här!

PRINCIPIA FY2

FY2 Fysik, miljö och samhälle behandlar energi som grundläggande begrepp och fenomen i fysiken. De studerande får bekanta sig med energi ur olika synvinklar: produktion, effekt, överföring, bevarande och omvandling. Hållbar utveckling är ett återkommande tema

Principia FY2 utkommer 9/2021 som tryckt bok och digitalt läromedel.

PRINCIPIA FY3

FY3 Energi och värme fördjupar kunskaperna om energi, med fokus på termodynamiska system. Läromedlet tydliggör systemen, flödet mellan system och energiflödets effekter. Ett viktigt tema är energibalansens och värmeflödets betydelse i klimatförändringen.

Principia FY3 utkommer 1/2022 som tryckt bok och digitalt läromedel.

 

Utgivning läsåret 2021–2022

Principia FY1 utkommer 4/2021. (Digitalt 8/2021)
Principia FY2 utkommer 9/2021.
Principia FY3 utkommer 1/2022.

 

Utgivning läsåret 2022–2023

Principia FY4 utkommer hösten 2022.
Principia FY5 utkommer hösten 2022.
Principia FY6 utkommer våren 2023.


 

Kundtjänst
laromedel@sets.fi

Försäljningsansvarig
Roland Juthman
roland.juthman@sets.fi
050 44 83 555

Livet ur olika synvinklar! Den nya serien Diversitet redogör tydligt och tankeväckande för biologisk kunskap och metodologi, med fokus på såväl diversitet som gemensamma nämnare.

Serien granskar olika fenomen ur biovetenskaplig synvinkel. Särskild vikt läggs på organismerna, evolutionen och biologiska samband från molekylnivå till biosfären. Dessutom behandlar läromedlet olika tillämpningar som grundar sig på biologisk forskning och kunskap.

Diversitet betonar observation, experimentellt arbete och informationshantering. De studerande får sätta sig in i och tillämpa för biologin typiska metoder och verktyg.

Diversitet utkommer som tryckt bok och som digitalt läromedel.

MÖT FÖRFATTARNA

Serien Diversitet (2021) är en översättning av Iiris (LOPS2021) från Sanoma Pro. Vi har valt att ge ut Iiris i svensk version eftersom serien har ett modernt och inspirerande grepp inte minst i bildsättning och pedagogiskt anslag. Serien utgår den senaste forskningen och har en stark författargrupp med bred expertis och gedigen didaktisk erfarenhet.

Författarna till Iiris (LOPS2021) heter Sanna Alho, Hanna Buuri, Jari Kolehmainen, Elisa Mehtälä, Petri Ojala och Mikael Segerstråle.

Alla författarna är ämneslärare i biologi.

Mikael arbetar som universitetslektor vid Helsingfors universitet. Sanna, Hanna, Jari, Elisa och Petri verkar som ämneslärare vid gymnasier. 

Jari har varit med och utvecklat undervisningen i naturvetenskapliga ämnen på nationell nivå via bland annat LUMA-nätverket, TULUVAT-projektet vid Meteorologiska institutet och läroplansarbete vid Utbildningsstyrelsen.

Ralf Carlsson är vår egen författare till Diversitet (GLP2021)! Klicka på bilden för att läsa mer om Ralf, hans långa erfarenhet och vision för Diversitet – och Meridian, vår nya serie i geografi för GLP2021.

 

DIVERSITET BI1

BI1 Livet och evolutionen har tre teman: biologin som naturvetenskap, evolutionen och organismvärlden. Ett mål är att den studerande ska kunna beskrivna utmärkande drag hos och grundförutsättningarna för liv. Mekanismerna för genetisk variation och evolutionen behandlas ingående.

Diversitet BI1 HAR UTKOMMIT som tryckt bok och utkommer 8/2021 som digitalt läromedel.

Provläs ett utdrag ur boken här!

DIVERSITET BI2–3

BI2 Ekologins grunder och BI3 Människans inverkan på ekosystemen tar upp ekologi och naturens mångfald. De studerande får granska ekosystemets struktur och dynamik, populationernas egenskaper, anpassning och utbredning, och kolets, kvävets och fosforns kretslopp. Läromedlet behandlar diversitet ur olika synvinklar: genetisk mångfald, arternas mångfald och ekosystemens mångfald. Människans inverkan på miljön och ekosystemen granskas mångsidigt.

Diverstitet BI2–3 utkommer 10/2021 som tryckt bok och digitalt läromedel. Lägg märke till att de två moduler utkommer som ett läromedel.

 

Utgivning läsåret 2021–2022

Diversitet BI1 utkommer 4/2021. (Digitalt 8/2021)
Diversitet BI2–3 utkommer 10/2021.
Diversitet BI4 utkommer våren 2022.

 

Utgivning läsåret 2022–2023

Diversitet BI5 utkommer hösten 2022.


 

Kundtjänst
laromedel@sets.fi

Försäljningsansvarig
Roland Juthman
roland.juthman@sets.fi
050 44 83 555

Världen runt ur många perspektiv! Den nya serien Meridian redogör tydligt och tankeväckande för globala fenomen.

Serien granskar världen med individen, samhället och miljön i centrum. Särskild vikt läggs vid hållbar utveckling och cirkulär ekonomi. Såväl ekologiska som etiska aspekter betonas.

Meridian sätter tydlighet i första rummet: strukturen är överskådlig och de olika elementen stöder och differentierar. Studeranden ser genast vad som är grundläggande stoff och vad som fördjupar. Olika typer av geomedia används genomgående i både presentation och uppgifter.

Meridian utkommer som tryckt bok och som digitalt läromedel.

MÖT FÖRFATTARNA

Serien Meridian (2021) är en översättning av Geos (LOPS2021) från Sanoma Pro. Vi har valt att ge ut serien i svensk version eftersom den har ett klart, tydligt och inspirerande grepp och dessutom mångsidigt innehåll. Seriens föregångare för GLP2016 har också varit mycket omtyckt på finskt håll.

Författarna till Geos (LOPS2021) heter Hannele Cantell, Heikki Jutila, Jari Kolehmainen, Sirpa Lappalainen och Mari Sorvali.

Alla författarna är ämneslärare i geografi.

Heikki, Sirpa, Jari och Mari undervisar vid gymnasier. Hannele verkar som lärarutbildare vid Helsingfors universitet.

Hannele, Mari och Sirpa är erfarna läromedelsförfattare med flera serier bakom sig.

Jari har varit med och utvecklat undervisningen i naturvetenskapliga ämnen på nationell nivå via bland annat LUMA-nätverket, TULUVAT-projektet vid Meteorologiska institutet och läroplansarbete vid Utbildningsstyrelsen.

Ralf Carlsson är vår egen författare till Meridian (GLP2021)Klicka på bilden för att läsa mer om Ralf, hans långa erfarenhet och vision för Meridian – och Diversitet, vår nya serie i biologi för GLP2021.

 

MERIDIAN GE1

GE1 En värld i förändring betonar aktuella fenomen som klimatförändringen, flyktingskap och den ojämna utvecklingen i olika delar av världen. Ett centralt mål är att fördjupa förståelsen för bakgrunden till miljöförändringar, följderna av förändringarna och potentiella lösningar på problem.

Modulen lyfter fram färdigheten att tolka och använda geomedia.

Meridian GE1 HAR UTKOMMIT som tryckt bok och utkommer 8/2021 som digitalt läromedel.

Provläs ett utdrag ut boken här!

MERIDIAN GE2

GE2 Den blå planeten ger insikter i naturgeografiska fenomen på vår planet. Centrala teman är atmosfären, hydrosfären, litosfären och biosfären. Både strukturer och processer behandlas mångsidigt: hur, var och varför uppstår fenomenen och vilken inverkan har de på mänskligt liv.

Meridian GE2 utkommer 10/2021 som tryckt bok och digitalt läromedel.

 

Utgivning läsåret 2021–2022

Meridian GE1 utkommer 4/2021. (Digitalt 8/2021)
Meridian GE2 utkommer 10/2021.

 

Utgivning läsåret 2022–2023

Meridian GE3 utkommer 8/2022.
Meridian GE4 utkommer hösten 2022.


 

Kundtjänst
laromedel@sets.fi

Försäljningsansvarig
Roland Juthman
roland.juthman@sets.fi
050 44 83 555

Rätt tempo med rätt attityd och rätta resurser! Den nya serien Tempo behandlar hälsan som fenomen, mål och medel.
 

Den studerande får tolka, reflektera och analysera, för att utveckla färdigheter att utvärdera och främja den egna hälsan, förhålla sig kritiskt till information och ta sig an frågor ur ett forskningsperspektiv. Fördjupad självkännedom och forskningsbaserade insikter stöder hälsa, välbefinnande och utveckling.

Serien betonar tydliga mål och konsekvent självvärdering. Lärandemålen finns på två nivåer – en övergripande och en  detaljerad nivå – för att bädda för helhetstänk och djupare insikter. Läromedlet ger goda möjligheter till egna lärstigar och fördjupning.

De studerande får jobba med fakta, erfarenheter och statistik. Tempo ger färdigheter att möta, tolka och söka information. Tempo presenterar information i olika former och uppmuntrar de studerande att också föra information och kunskap vidare på olika sätt.

Tempo utkommer som tryckt bok och som digitalt läromedel.

 

MÖT FÖRFATTARNA

Serien Tempo (2021) är en översättning av Syke (LOPS2021) från Edita.

Vi har valt att ge ut serien i svensk version eftersom dess föregångare Syke (LOPS2016) är mycket omtyckt på den finska marknaden och också har fått beröm av finlandssvenska lärare. Eftersom samma starka författargrupp gör den nya versionen, var valet av Syke (LOPS2021) enkelt.

Författarna till Syke (LOPS2021) heter Tiina Lehtinen, Ismo Lehtinen, Jaana Kinnunen, Anu Linnansaari och Olli Paakkari.

Tiina, Ismo och Anu är ämneslärare i häloskunskap vid gymnasier.

Tiina är också lärarutbildare och sensor. Hon har årtioden av erfarenhet av att skriva läromedel.

Jaana är ämneslärare i hälsokunskap och sjuksköterska. Hon forskar nu i hälsovetenskaper vid Tammerfors universitet.

Olli är universitetslektor vid Jyväskylä universitet och utbildar ämneslärare i hålsokunskap. Han har också varit med och utvecklat studentprovet i hälsokunskap.

Petra Bredenberg, Katarina Brink och Sofia Jattu är våra egna författare till Tempo (GLP2021)! Gruppen har stor erfarenhet av undervisning av seriens stoff, projekt med ungdomar, ämnesövergripande arbete och läromedelsproduktion, vilket är speciellt välkommet i ett ämnesöverskridan ämne som hälsokunskap.

Klicka på bilderna för att läsa mer om Petra, Katarina och Sofia, deras breda erfarenhet och vision för Tempo GLP2021!

PETRA BREDENBERG

KATARINA BRINK

SOFIA JATTU

 

TEMPO HÄ1

HÄ1 Hälsan som resurs ger en helhetsbild av människans hälsa. Läromedlet tydliggör hur mångbottnad människans hälsa är och visar på centrala mekanismer som påverkar hälsan.

Modulens mål är att ge studerandena insikter i hur de själva kan påverka sin hälsa.

Tempo HÄ1 utkommer 6/2021 som tryckt bok och 8/2021 som digitalt läromedel.

Provläs ett utdrag ur boken här!

TEMPO HÄ2

HÄ2 Hälsa och miljö ger insikter i miljöns inverkan på hälsan. Både den fysiska miljön och den psykosociala miljön behandlas mångsidigt. Dessutom lyfter läromedlet fram beroenden.

Modulen betonar forskning och kommunikation. Ett viktigt mål är att utveckla studerandenas förmåga att kritiskt värdera hälsorelaterad information, särskilt i media. Också färdigheten att förvärva, tolka och förmedla forskningsresultat betonas.

Tempo HÄ2 utkommer 12/2021 som tryckt bok och digitalt läromedel.

 

Utgivning läsåret 2021–2022

Tempo HÄ1 utkommer 6/2021. (Digitalt 8/2021)
Tempo HÄ2 utkommer 12/2021.

 

Utgivning läsåret 2022–2023

Tempo HÄ3 utkommer 8/2022.


 

Kundtjänst
laromedel@sets.fi

Försäljningsansvarig
Roland Juthman
roland.juthman@sets.fi
050 44 83 555

Perspektiv på samhälle, ekonomi, globalisering och rättssystem! Den nya serien Perspektiv behandlar samhället som fenomen, miljö och forum.

Perspektiv behandlar de fenomen, intressegrupper, relationer och mekanismer som utgör vårt samhälle, både lokalt och globalt. Centrala perspektiv som näringsliv, hushåll och offentlig sektor lyfts fram.

Den studerande får mångsidigt tolka, reflektera och analysera, för att utveckla långsiktiga strategier och färdigheter för att kritiskt granska information, hantera åsiktsbaserad retorik och utvärdera alternativ. Mångsidiga perspektiv stöder en aktiv och engagerad medborgare.

Perspektiv utkommer som tryckt bok och som digitalt läromedel.

MÖT FÖRFATTARNA

Vi vill erbjuda det absolut bästa paketet för de finlandssvenska gymnasierna och därför består serien Perspektiv (GLP2021) av utvalda moduler från Editas nya serie Kanta (LOPS2021) och moduler skrivna helt och hållet av våra egna författare. Samma författare som skriver jobbar också med översättningen, för att garantera att helheten har samma begrepp och tilltal.

Vi har valt att ge ut delar av Kanta (LOPS2021) i svensk version eftersom dess föregångare är mycket omtyckt på den finska marknaden, utgår från här och nu och pekar också på aktuella fenomen och har ett inspirerande grepp.

Författargruppen till Kanta (LOPS2021) är medvetet stor, för att garantera att tematiken behandlas mångsidigt. Författarna heter Vuokko Aromaa, Maria Hongisto-Mäenpää, Laura Karppinen, Elina Kestilä-Hongisto, Petri Kähköinen, Timo Lindholm, Jaana Nieminen, Hanna Ojanen och Akseli Salmi. De representerar perspektiv och yrkesgrupper som ämneslärare i samhällslära, jurist, professor i statsvetenskap, ekonom och forskare. Deras skriftande bakgrund och breda kompetens står som garant för att olika perspektiv syns, behandlas och beaktas i serien.

Johanna Bonäs är vår egen författare till Perspektiv (GLP2021)! Klicka på bilden för att läsa mer om Johanna, hennes långa erfarenhet och vision för Perspektiv!

PERSPEKTIV SL1

SL1 Det finländska samhället beskriver grunderna för Finlands stats- och samhällsskick och hur vi kan påverka i samhället. I centrum står demokrati, samhällets grundläggande strukturer, makt och inflytande.

Läromedlet betonar ett aktivt och deltagande medborgarskap. Målet är att fördjupa kunskapen om det omgivande samhället och uppmuntra intresset för samhälleliga frågor. Färdigheten att mångsidigt kunna söka och kritiskt tolka information betonas.

Perspektiv SL1 är en reviderad upplaga av SL1 Aktivt medborgarskap. Perspektiv SL1 är uppdaterad och kompletterad enligt GLP2021.

Perspektiv SL1 utkommer 8/2021 som digital licens och 10/2021 som tryckt bok.

PERSPEKTIV SL2

SL2 Ekonomikunskap ger insikter i ekonomiskt beslutsfattande på olika nivåer, från de privatekonomiska beslut vi tar som individer till beslut som berör världsekonomin som helhet. De mikro- och makroekonomiska frågorna diskuteras ur hushållens, näringslivets och den offentliga sektorns synvinkel.

Läromedlet betonar det samhällsekonomiska kretsloppet och lyfter in etiska och ekologiska perspektiv. Ett mål är att utveckla förmågan att ta välgrundade ekonomiska beslut. Färdigheten att kunna tolka ekonomisk statistik och diagram tränas genomgående.

Perspektiv SL2 är ett helt nytt läromedel skrivet av Johanna Bonäs.

Perspektiv SL2 utkommer 6/2021 som tryckt bok och 8/2021 som digitalt läromedel.

Provläs ett utdrag här.

 

Utgivning läsåret 2021–2022

Perspektiv SL1 utkommer 8/2021.
Perspektiv SL2 utkommer 8/2021 (digitalt) och 10/2021 (tryckt).
Perspektiv SL3 utkommer våren 2022.

 

Utgivning läsåret 2022–2023

Perspektiv SL4 utkommer hösten 2022.


 

Kundtjänst
laromedel@sets.fi

Försäljningsansvarig
Roland Juthman
roland.juthman@sets.fi
050 44 83 555

Fakta, observation, reflektion och analys! Den nya serien Psyke utgår från de studerande och deras verklighet och bygger en stabil grund både för livet och fortsatta studier.

Psyke presenterar psykologi som vetenskap på ett stimulerande sätt och med en stark förankring i den senaste forskningen. Med konkreta exempel befäster den kunskapen i vardagen. Läromedlets struktur och anslag hjälper de studerande att utveckla såväl studiefärdigheter som empati och interaktiva färdigheter. Uppgifterna betonar både enskilt arbete och möten med andra.

Psyke ger en stark grund i att förstå psykologin som vetenskap och utmanar till att utforska olika företeelser. Diagram, tabeller och figurer gör det lättare att förstå psykologins begrepp och fenomen. Materialet öppnar dörren till såväl den psykologiska forskningstraditionen som ny forskning.

Psyke utkommer som tryckt bok och som digitalt läromedel.

MÖT FÖRFATTARNA

Serien Psyke (2021) är en översättning av Mieli (LOPS2021) från Sanoma Pro.

Vi har valt att ge ut Mieli i svensk version eftersom det är en av de mest populära och framgångsrika serierna i psykologi på finska – och som nu utkommer i ny version för GLP2021. 

Författarna till Mieli (LOPS2021) heter Kristiina Holm, Eino Partanen, Atte Tahvanainen och Vesa Åhs. Det är författargrupp med bred kunskap.

Kristiina, Atte och Vesa är alla psykologilärare och aktiva vid gymnasier. Eino är psykolog, hjärnforskare och universitetslektor vid Helsingfors universitet.

Kristiina Holm har lång erfarenhet som läromedelsförfattare och utsågs 2019 till Årets läromedelsförfattare för föregångaren till Mieli (LOPS2021).

År 2019 utsågs Atte Tahvanainen till Årets psykologilärare. 

Christina Mickos är vår egen författare till Psyke (GLP2021)! Klicka på bilden för att läsa mer om Christina, hennes långa erfarenhet och vision för Psyke.

 

PSYKE PS1

PS1 Den aktiva och lärande människan introducerar läroämnet och vetenskapen psykologi. Kopplingar till de studerandes egen verklighet bäddar för förståelse och insikt. Modulen granskar mänsklig aktivitet ur psykisk, biologisk, social och kulturell synvinkel. Studier och inlärning är särskilt i fokus.

PSYKE PS1 utkommer 8/2021 som digital licens och tryckt bok.

Provläs ett utdrag ur boken här!

PSYKE PS2

PS2 Människans utveckling behandlar utvecklingspsykologi och framförallt individens utveckling i barndomen och ungdomen. Centrala teman är den socioemotionella och kognitiva utvecklingen och formandet av identiteten. De studerande får kunskaper som också på lång sikt stöder deras personliga utveckling, med sund jaguppfattning, empati och interaktiva färdigheter.

PSYKE PS2 utkommer 12/2021 som digital licens och tryckt bok.

Utgivning läsåret 2021–2022

Psyke PS1 utkommer 8/2021.
Psyke PS2 utkommer 12/2021.

Utgivning läsåret 2022–2023

Psyke PS3 utkommer 8/2022.
Psyke PS4 utkommer våren 2023.


 

Kundtjänst
laromedel@sets.fi

Försäljningsansvarig
Roland Juthman
roland.juthman@sets.fi
050 44 83 555

GYMNASIEBANKEN – EN PERSON, EN LICENS, ALLA VÅRA DIGITALA LÄROMEDEL

Vi vill göra övergången till GLP2021 så enkel som möjligt för skolorna, lärarna och första årets studerande. Därför lanserar vi ett unikt paket för de finlandssvenska gymnasierna: Gymnasiebanken. Gymnasiebanken omfattar alla våra digitala läromedel. Inte en serie, inte ett urval, utan alla våra digitala läromedel. Plus unika tilläggsresurser på köpet.

I Gymnasiebanken ingår alla våra nya serier enligt GLP2021:

 • Nycklar – vår nya serie i modersmål och litteratur
 • Astu ovesta – vår nya serie i finska
 • Voices and Echoes – vår nya serie i engelska
 • Union – vår nya serie i matematik, gemensamt avsnitt
 • Alfa – vår nya serie i långa lärokursens matematik
 • Omega – vår nya serie i korta lärokursens matematik
 • Principia – vår nya serie i fysik
 • Diversitet – vår nya serie i biologi
 • Meridian – vår nya serie i geografi
 • Tempo – vår nya serie i hälsokunskap
 • Perspektiv – vår nya serie i samhällslära
 • Psyke – vår nya serie i psykologi

De titlar som utkommer under läsåret läggs vartefter automatiskt till i Gymnasiebanken.

Dessutom ingår två unika resurser:

 • Litteraturbanken – utdrag ur ny finlandssvensk litteratur
 • Kirjallisuuspankki – utdrag ur ny finsk litteratur

Därtill bjuder vi under läsåret 2021–2022 på tillgång till också alla våra digitala läromedel enligt GLP2016.

 

Läsåret 2021–2022 säljer vi allt Gymnasiebanken för endast 250 € per person och läsår.

Dessutom erbjuder vi för skolans lärare en skollicens för lärare till Gymnasiebanken. Kontakta laromedel@sets.fi eller försäljningsansvarig Roland Juthman för mer information.


 

Kundtjänst
laromedel@sets.fi

Försäljningsansvarig
Roland Juthman
roland.juthman@sets.fi
050 44 83 555

LÄRARNA BAKOM LÄROMEDLEN: PSYKOLOGI

 

CHRISTINA MICKOS

Läroämnet psykologi ger livsfärdigheter och möjlighet att utforska sig själv och bättre förstå andra.

Christina Mickos är författare till Psyke (GLP2021), den svenska utgåvan av Sanoma Pros omtyckta och framgångsrika psykologiserie Mieli. Christina översätter den nya utgåvan Mieli (LOPS2021) som utarbetats för GLP2021. De svenska utgåvorna kompletteras med finlandssvenskt innehåll.

Vilken rolig utmaning att få vara med och göra ett läromedel! Psykologi är intressant och ger livsfärdigheter och möjlighet att utforska sig själv och bättre förstå andra. Den första kursen i psykologi i gymnasiet är obligatorisk. Den ska fungera både för dem som redan vet att de är intresserade och dem som ännu inte förstått att de är det.

I serien Psyke granskas den aktiva och lärande människan granskas både genom exempel relevanta för gymnasiestuderanden och genom aktuell forskning. Bilderna och figurerna är väl valda så de fördjupar och berikar texten. Mitt mål med bearbetningen till svenska är att göra texterna lättförståeliga för våra studeranden. Språket ska inte göra det komplicerat att förstå.

"Mitt mål med bearbetningen till svenska är att göra texterna lättförståeliga för våra finlandssvenska studeranden. Språket ska inte göra det komplicerat att förstå."

Jag arbetar som lektor i psykologi och religion vid Lovisa Gymnasium, det blir dussinet fullt för antalet läsår. Tidigare har jag arbetar med yrkesutbildningen inom ungdomssektorn både på andra och tredje stadiet. Då blev det ofta att skapa eget material, det fanns helt enkelt inget färdigt. Det har lite hängt med i gymnasiet, även om läromedelsläget är mycket bättre.

Lärare behöver läromedel som följer just deras logik och lämpar sig för de didaktiska lösningar där man har sin styrka, men också utmanar till nya sätt att tänka. Det som fascinerar mest med läraryrket är mångsidigheten och självständigheten, och det att man får följa ungdomarna en bit på deras livsstig och ta del av deras insikter och lärandeprocesser.


Christina Mickos
Läromedelsförfattare, psykologi
Lektor i psykologi och religion vid Lovisa Gymnasium
 

LÄRARNA BAKOM LÄROMEDLEN: FYSIK

 

JONAS WAXLAX

Att undervisa och popularisera fysik är min stora passion. 

Jonas Waxlax är författare till Principia (GLP2021), den svenska utgåvan av Sanoma Pros serie i fysik för GLP2021: Fysiikka (LOPS2021). Jonas översätter, kompletterar och anpassar den svenska utgåvan. De svenska utgåvorna kompletteras också med finlandssvenskt innehåll.

Läroboksserien Principia är den tredje serien jag nu jobbar med. Det har hänt mycket under de knappt två decennier jag skrivit läromedel i fysik för gymnasiet. Jag tycker Principia ligger i tiden. Serien har ett fräscht utseende och vi har jobbat mycket med att texterna ska vara lättlästa, bilderna lockande och layouten modern. Och allt det här vill vi ge läsaren utan att pruta på innehållet. Du hittar fysikaliska teorier varvade med intressanta fenomen och tillämpningar.

Jag arbetar också målmedvetet med att producera nytt digitalt material. I det digitala materialet kommer jag att lägga särskild vikt vid förklaringar av exempel och svårare uppgifter. Alla ska ha en möjlighet att förstå.

"”Alla ska ha en möjlighet att förstå."

Jag heter Jonas Waxlax och har de senaste tjugo åren jobbat som lektor i fysik i Gymnasiet Lärkan i Helsingfors. Att undervisa och popularisera fysik är min stora passion. Jag har också varit verksam som resursperson i fysik vid Skolresurs.fi sedan starten år 2007. En av mina uppgifter där är att ordna inspirationsföreläsningar för elever och lärare i Svenskfinland. Mina fritidsintressen är familjen, löpning, mat och vin, musik och magi.

Jonas Waxlax
Läromedelsförfattare, fysik
Lektor i fysik vid Gymnasiet Lärkan

Jonas har skrivit bland annat serien Fys för gymnasiet (2016) och dess föregångare Fysik. I samtliga fall har han översatt, kompletterat och anpassat för den finlandssvenska skolan.

LÄRARNA BAKOM LÄROMEDLEN: SAMHÄLLSLÄRA

 

JOHANNA BONÄS

Serien Perspektiv hjälper de studerande att utveckla förståelse för sina egna och andra människors livssvillkor. 

Johannas Bonäs är författare till Perspektiv SL2, som är en helt finlandssvensk produktion. Hon översätter och anpassar också Editas serie Kanta (LOPS2021) för de finlandssvenska gymnasierna. De titlarna utkommer som Perspektiv SL1 och så vidare. De svenska utgåvorna kompletteras med finlandssvenskt innehåll.

Serien Perspektiv stöder undervisningen i samhällslära så att de studerande utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Läromedlen poängterar de studerande att få en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer och ger förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Jag hoppas att serien hjälper de studerande att förstå egna och andra människors livsvillkor och betydelsen av jämställdhet. Jag hoppas också serien väcker respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och visar hur unga människor kan påverka samhällsutvecklingen och sin egen framtid.

Språket i läromedlen ska vara på en sådan nivå att de studerande förstår texten, samtidigt som de lär sig ett nytt ”språk” med ekonomiska och andra samhälleliga begrepp.
 

"Språket i läromedlen ska vara på en sådan nivå att de studerande förstår texten, samtidigt som de lär sig ett nytt ”språk” med ekonomiska och andra samhälleliga begrepp."

Jag är lektor i lektor i historia och samhällslära vid Vasa övningsskola, Åbo akademi. Nu bor jag i Vasa men jag är född och uppvuxen i Nykarleby. Jag undervisar i både historia och samhällslära i gymnasiet och handleder blivande ämneslärare i samma ämnen.

Jag har studerat historia och statskunskap vid Åbo Akademi och har en magisterexamen i statskunskap. Hösten 2012 doktorerade jag i historia med avhandlingen "Kommunistskräck, konservativ reaktion eller medveten bondepolitik. Svenskösterbottniska bönder inför Lapporörelsen 1930".  

Johanna Bonäs
Läromedelsförfattare, samhällslära
FD, Lektor i historia och samhällslära vid Vasa övningsskola, Åbo Akademi

Johanna har tidigare översatt SL1 och SL4 för serien SL för gymnasiet (2016). Dessutom har hon bland annat skrivit serien I tiden 7–8 i historia med Tina Ehnström-Backas och är huvudförfattare till I tiden 9 Samhällslära.

LÄRARNA BAKOM LÄROMEDLEN: MATEMATIK

 

NIKLAS PALMBERG

Man ska få ta del av ett digert matematiskt innehåll och samtidigt lära sig använda de tekniska hjälpmedel som dagens studentskrivningar förutsätter.

Niklas Palmberg är en av författarna till Alfa (lång matematik) och Omega (kort matematik). Serierna är översättningar av Sanoma Pros serier Moodi: Pitkä matematiikka (LOPS2021) och Moodi: Lyhyt matematiikka (LOPS2021). De svenska utgåvorna kompletteras och anpassas för det finlandssvenska gymnasiet och har unikt innehåll.

Min vision för serien är ett inlärningsmaterial som lämpar sig för såväl för lärare som studerande. Man ska kunna använda läromedlet på det sätt som passar just en själv.

Serien ska erbjuda ett digert matematiskt innehåll och samtidigt lära studerandena att använda de tekniska hjälpmedel som dagens studentskrivningar förutsätter. I våra nya digitala läromedel gör ju eleverna uppgifter i själva läromedlet och både abittieditorn och Geogebra-appletar är integrerade i plattformen.

Läromedlen har klar teori med exempel på olika nivåer och mångsidiga uppgifter där det tydligt framgår vilka verktyg som ska användas, på vilket sätt och varför. 

"Serien har mångsidiga uppgifter där det tydligt framgår vilka verktyg som ska användas, på vilket sätt och varför."

Jag heter Niklas "Nikke" Palmberg och till vardags arbetar jag som lektor i matematik och fysik vid Vasa övningsskolas gymnasium. Jag stortrivs i rollen som lärare och bestämde mig faktiskt redan som 8-åring att bli just lärare. Jag har alltid tyckt om matematik och fortsatte efter lärarstudierna att forska i matematik och erhöll doktorsgraden år 2006. Min doktorsavhandling hade titeln "Analytic Function Spaces. Properties of Operators and Duality". 

Vid sidan av läraryrket arbetar jag som censor i matematik för Studentexamensnämnden och är även aktiv inom Skolresurs.fi. Min fritid går åt till att umgås med familjen (fru och fyra barn), samt att utöva olika sporter. Närmast hjärtat ligger racketsporten Padel. En mycket bra motvikt till det annars ganska hektiska arbetslivet.

Niklas Palmberg
Läromedelsförfattare, matematik
Lektor i matematik och fysik vid Vasa Övningsskola

Niklas har tidigare skrivit bland annat serierna MA Lång och MA Kort (alla GLP2016). I samtliga fall har han översatt, kompletterat och anpassat för den finlandssvenska skolan.

 

JAN-ANDERS SALENIUS

Jag tycker det är viktigt att den studerande kan välja om hen arbetar helt digitalt eller också med en tryckt bok.

Jan-Anders Salenius är en av författarna till Alfa (lång matematik och Omega (kort matematik). Serierna är översättningar av Sanoma Pros serier Moodi: Pitkä matematiikka (LOPS2021) och Moodi: Lyhyt matematiikka (LOPS2021). De svenska utgåvorna kompletteras och anpassas för det finlandssvenska gymnasiet och har unikt innehåll.

Min vision är att vi lärare och våra studerande ska kunna arbeta med ett modernt, mångsidigt material som håller en hög och jämn kvalitet genom hela serien. De studerande ska kunna arbeta digitalt i själva läromedlet, särskilt med Abittis matematikeditor, som ingår i vår plattform. De studerande ska lära sig arbeta interaktivt med de vanligaste räknarprogrammen. Läromedlet ska också vara till hjälp för den formativa bedömningen som nu kommer till läroplanen i gymnasiet. 

Det är viktigt är att språket i läromedlet är av hög kvalitet. Det matematiska språket ska vara exakt och korrekt, och förklaringarna och uppgifterna skrivna på en tydliga, klar och ren svenska. Att man använder rätt ämnesterminologi för de matematiska begreppen är A och O.

Jag gläds över att våra serier utkommer både digitalt och i tryckt form. Jag tycker det är viktigt att båda möjligheterna finns och att de studerande kan välja om de arbetar helt digitalt eller med tryckt bok. En hel del studerande tycker fortfarande om en bok med pärmar. Matematikstudier för mig innebär i första hand också jobb med penna, papper och skisser. Datorn ska vara ett hjälpmedel i matematikundervisningen och det är den i allra högsta grad. 

"Det är viktigt att språket i läromedlet är av hög kvalitet."

Mitt namn är Jan-Anders Salenius. Jag har jobbat 30 år i Helsingfors stad och längst som lektor i matematik och fysik vid Brändö gymnasium sedan 1997. Mina andra uppdrag i Brändö gymnasium har varit rektor (2 år) och biträdande rektor (10 år). Sedan våren 2017 är jag också censor i matematik vid Studentexamensnämnden. År 2015 belönades jag med Teknologiindustrins 100-årsjubileumsstiftelses stora lärarpris och 2019 med ”Årets lärargärning” av Finska Vetenskaps-Societeten.

Jag har jobbat nio år i MAOLs styrelse och har tyckt att jobbet har varit väldigt intressant. MAOL är också en viktig organisation för oss finlandssvenska lärare. Det är bra att vi har en länk mellan det finska och svenska i vårt land och själv upprätthåller jag god kontakt med mina finsk- och svenskspråkiga ämneskolleger i landet. 

Till min familj hör fru och tre vuxna barn. 

Jan-Anders Salenius
Läromedelsförfattare, matematik
Lektor i matematik och fysik vid Brändö gymnasium

Jan-Anders har tidigare skrivit bland annat de populära serierna MA Lång och MA Kort (båda GLP2016), Sigma, MAOLs tabeller och Abi Matematik. I samtliga fall har han översätt, kompletterat och anpassat för den finlandssvenska skolan.

 

LEIF ÖSTERBERG

Alla studerande ska oberoende av nivå kunna utveckla sitt matematiska kunnande.

Leif Österberg är en av författarna till Alfa (lång matematik och Omega (kort matematik). Han skriver även läromedlet Union, för det gemensamma studieavsnittet i matematik. Serierna är översättningar av Sanoma Pros serier Unioni (LOPS2021), Moodi: Pitkä matematiikka (LOPS2021) och Moodi: Lyhyt matematiikka (LOPS2021). De svenska utgåvorna kompletteras och anpassas för det finlandssvenska gymnasiet och innehåller unikt innehåll.

 

Min vision är att alla studerande oberoende av nivå ska kunna utveckla sitt matematiska kunnande. Läromedlet ska vara tydligt, varierat och målinriktat. Uppgifterna ska vara mångsidiga, gärna med förankring i verkligheten. 

Den nya digitala plattformen ger många och spännande möjligheter, inte minst att jag som lärare kan aktivera modellsvar för mina studerande där och då jag vill.

"Uppgifterna ska vara mångsidiga, gärna med förankring i verkligheten."

Mitt namn är Leif Österberg och jag arbetar som lektor i lång matematik och fysik vid Korsholms gymnasium sedan 1992. Jag har sedan 1995 arbetat med läromedel främst i lång matematik men också i kort matematik och fysik.

Min familj består av fru och tre vuxna barn och mina största intressen är resor och slalom.

De nya läromedelsserierna för GLP2021 innebär att jag för fjärde gången är med och utformar läromedel i matematik för gymnasiet på svenska. År 2009 fick jag Teknologiindustrins 100-årsjubileumsstiftelses lärarpris för utveckling av undervisningen i matematiska ämnen.

Leif Österberg
Läromedelsförfattare, matematik
Lektor i matematik och fysik vid Korsholms gymnasium

Leif har tidigare skrivit bland annat serierna MA Gemensam, MA Lång och MA Kort (alla GLP2016), Sigma och Ellips. I samtliga fall har han översätt, kompletterat och anpassat för den finlandssvenska skolan.

LÄRARNA BAKOM LÄROMEDLEN: MODERSMÅL

 

ROLF BLAUBERG

Att hjälpa studerandena förstå skrivprocessen, hitta egna vägar till färdiga texter och nå sina mål som skribenter är en hjärtefråga för mig.

Rolf Blauberg är en av författarna till Nycklar (GLP2021), en helt nyskriven serie i modersmål och litteratur för det finlandssvenska gymnasiet. 

 

Skrivprocessen! Att hjälpa studerandena förstå skrivprocessen, hitta egna vägar till färdiga texter och hjälpa dem nå sina mål som skribenter är en hjärtefråga för mig.

I arbetet med det här läromedlet är det viktigt för mig att ta fram innehåll som hjälper de studerande att strukturera sina arbetsprocesser och stöder dem oberoende av vilken nivå de befinner sig på.

"Det viktigt för mig att ta fram innehåll som stöder de studerande oberoende av vilken nivå de befinner sig på."

Jag heter Rolf och har jobbat som moddalärare på gymnasienivå sedan 2010. Just nu är jag lektor i Borgå Gymnasium, men har tidigare arbetat på alla utbildningsnivåer och dessutom mycket med vuxenstuderande.

Under mina år i arbetslivet har jag utvecklat ett brinnande intresse för att handleda mina studerande i textproduktion. 

Rolf Blauberg
Läromedelsförfattare, modersmål och litteratur
Lektor i modersmål och litteratur vid Borgå gymnasium

 

MARIA ENROTH

Det bästa med läraryrket är alla unga människor som jag får lära känna och jobba tillsammans med.

Maria Enroth är en av författarna till Nycklar (GLP2021), en helt nyskriven serie i modersmål och litteratur för det finlandssvenska gymnasiet. 
 

Glädjen och kreativiteten i ämnet modersmål och litteratur vill jag lyfta fram i vårt läromedel. Jag vill att de studerande ska få gå på skattjakt i texter av olika slag, att de själva ska få uppleva skaparglädje samt att färdigheterna läsa, lyssna, tala och skriva ska stärkas.

"Jag vill att de studerande ska få uppleva skaparglädje."

Jag heter Maria “Ia” Enroth och jag har jobbat som modersmålslärare i nästan 20 år. Mina rötter finns på Åland och efter några år i huvudstadsregionen är jag nu österbottning med Närpes gymnasium som arbetsplats.

Det bästa med läraryrket är alla unga människor som jag får lära känna och jobba tillsammans med.

Maria Enroth
Läromedelsförfattare, modersmål och litteratur
Lektor i modersmål och litteratur vid Närpes gymnasium

 

JACOB TÖRINGE

Jag tror starkt på en målinriktad undervisning.

Jacob Töringe är en av författarna till Nycklar (GLP2021), en helt nyskriven serie i modersmål och litteratur för det finlandssvenska gymnasiet. 

Min ledstjärna i arbetet med läromedlet Nycklar är nyfikenheten på omvärlden och medvetenheten om hur den fungerar. Bredden i vårt ämne, att det går i alla riktningar och tangerar vitt skilda kunskaper och färdigheter, är utgångspunkten. Samtidigt ska det självklart också finnas utrymme att fördjupa sig i detaljer.

"Bredden i vårt ämne, att det går i alla riktningar och tangerar vitt skilda kunskaper och färdigheter, är utgångspunkten."

Jag har jobbat som gymnasielärare i modersmål och litteratur sedan 2011 och är för nuvarande i Gymnasiet Lärkan i Helsingfors. Som lärare söker jag ständigt efter samtalen med de studerande, oavsett om det handlar om att analysera en text, att diskutera ett fenomen eller att utvärdera ett moment. Jag tror starkt på en målinriktad undervisning, och detta gäller både studerandenas egna mål samt konkreta och transparenta bedömningsunderlag.

Jag är född och uppvuxen i Sverige. 

Jacob Töringe
Läromedelsförfattare, modersmål och litteratur
Lektor i modersmål och litteratur vid Gymnasiet Lärkan

Jacob har tidigare varit med och skrivit det omtyckta läromedlet Studentprov MO.

LÄRARNA BAKOM LÄROMEDLEN: FINSKA

RITA KLEMETS

Ett bra läromedel ska leva i tiden.

Rita Klemets är en av författarna till Astu ovesta (GLP2021), en ny serie i finska för det finlandssvenska gymnasiet. 

Ett bra läromedel ska leva i tiden. Det tycker jag vår serie Astu ovesta lyckas med: serien speglar nutiden och dagens värld och utmaningar. 

Mitt mål är att serien ska lämpa sig för elever med olika slags bakgrund och nivå. I en och samma grupp kan det vara stora nivåskillnader, och därför är det viktigt att det finns innehåll på olika nivåer. Läraren ska ha möjlighet att välja material som lämpar sig för undervisningsgruppen.

Läromedlet ska också förbereda de studerande för studentexamensprovet, men det är inte ett självändamål utan seriens syfte är att vara allmänbildande och ämnesomgripande och framförallt ett läromedel som hjälper de studerande att tillsammans med läraren uppnå dessa mål.

"Mitt mål är att serien ska lämpa sig för elever med olika slags bakgrund och förkunskaper."

Jag heter Rita Klemets och är född i Kristinestad. Jag har bott i Sibbo och arbetat vid gymnasiet där sedan 1989. Jag tycker om mitt arbete och vill följa med tiden. Mitt stora fritidsintresse är resor, jag tycker om att se och uppleva nya platser, olika kulturer och natur. Det har jag haft stor nytta av också i mitt arbete både som lärare och läromedelsförfattare.

Rita Klemets
Läromedelsförfattare, matematik
Lektor i finska vid Sibbo gymnasium

Rita har skrivit bland annat läromedelsserierna Ovi auki (GLP2016), Uudet tuulet. och Sukella suomen kielioppiin. Hon har också skrivit ett flertal andra läromedel i finska, som Ota kantaa ja keskustele och Helppo nakki.

 

TUULA LAHTINEN

Det viktigaste för mig är att ge verktyg för framtiden.

Tuula Lahtinen är en av författarna till Astu ovesta (GLP2021), en ny serie i finska för det finlandssvenska gymnasiet. 

 

Aktuellt, modernt och flexibelt, det är min vision för Astu ovesta. Serien ska fungera som ett arbetsredskap för både studerande och lärare och samtidigt kännas aktuell och väl lämpad för studier enligt GLP2021 med allt det som denna läroplan förutsätter. 

Jag är särskilt glad över den nya digitala plattformen, som ger mig som författare och lärare många nya möjligheter. Vi författare skapar mångsidiga uppgifter i läromedlet, och dessutom kan jag som lärare skriva också egna uppgifter för mina egna studerande om jag vill. Att vi får stora mängder med inläsningar är också väldigt bra!

Det viktigaste för mig både som lärare och läromedelsförfattare är att ge verktyg för framtiden. Med Astu ovesta och den nya plattformen tycker jag vi gör just det.

"Aktuellt, modernt och flexibelt."

Jag är Tuula Lahtinen. Jag kommer ursprungligen från Sydösterbotten och efter studier vid Åbo Akademi har jag jobbat som gymnasielärare i finska i många år i Helsingfors. Mina stora intressen är kultur, litteratur och språk.

Tuula Lahtinen
Läromedelsförfattare, finska
Lektor i finska vid Gymnasiet Lärkan

Tuula har tidigare skrivit bland annat serierna Ovi auki och Studentprov FI (båda GLP2016). 

MARIKKI SJÖSTRÖM

Astu ovesta hjälper de studerande att kontinuerligt utvärdera sina kunskaper i finska.

Marikki Sjöström är en av författarna till Astu ovesta (GLP2021), en ny serie i finska för det finlandssvenska gymnasiet. 

Min vision är att Astu ovesta blir ett flexibelt verktyg och stöd för både lärare och studerande. Läromedlet hjälper de studerande att kontinuerligt utvärdera sina kunskaper i finska: vad kan jag nu, vad har jag lärt mig, vilka är mina styrkor och var behöver jag utvecklas?

I Astu ovesta betonar vi lärandemål, självvärdering och reflektion kring olika typer av innehåll, uppgifter och metoder. Tack vare det kan den studerande anamma det sätt som på bästa sätt bidrar till att just hen under sina år i gymnasiet kan nå sin fulla potential.

Att eleverna kan spela in och skicka ljudfiler till oss lärare direkt i läromedlet är en otroligt bra grej!

"Vi betonar lärandemål, självvärdering och reflektion."

Jag heter Marikki Sjöström och har arbetat på Katedralskolan i Åbo sedan hösten 2003. Jag har studerat nordisk filologi vid Turun yliopisto och blev färdig FM 1998. Jag undervisar både finska och hälsokunskap.

Till min familj hör man och fem vuxna barn. Vi är en stor, tvåspråkig familj. Till mina fritidsintressen hör handarbete, litteratur och förstås våra två hundar.

Marikki Sjöström
Läromedelsförfattare, finska
Lärare i finska och hälsokunskap vid Katedralskolan

Marikki har tidigare skrivit bland annat serierna Ovi auki och Studentprov FI (båda GLP2016). Marikki har också gett ut skönlitterära verk på finska.

 

LÄRARNA BAKOM LÄROMEDLEN: GEOGRAFI OCH BIOLOGI

 

RALF CARLSSON

Kunskap är en färskvara.

Ralf Carlsson är författare till Diversitet (GLP2021) och Meridian (GLP2021). Diversitet är den svenska utgåvan av Sanoma Pros biologiserie Iiris (LOPS2021) och Meridian den svenska utgåvan av Sanoma Pros nya geografiserie Geos (LOPS2021). Ralf översätter, bearbetar och kompletterar den finska förlagan. Både Diversitet och Meridian kompletteras med också finlandssvenskt innehåll.

Min vision för läromedlen är ett gott språk, uppdaterad fakta och innehåll som inspirerar både lärare och studerande. När jag själv började arbeta som lärare reagerade ofta jag på att läroböckerna hade föråldrade fakta och ett språk som inte var korrekt utan kraftigt påverkat av finskan. I dag är läget förstås ett helt annat, men utvecklingen får aldrig stanna. Både forskningen och det svenska språket lever och utvecklas hela tiden!

Själv har jag hela tiden strävat efter att hänga med min tid och vill påstå att jag i många fall låg flera år före läroböckerna. Som ämneslärare får man aldrig slå sig till ro, utan man måste utvecklas med tiden, både för sin egen och de studerandes skull.  Mitt mål är att de nya läromedlen Diversitet och Meridian ska vara aktuella och föra fram dimesioner och frågestälningar för samtid och framtid. När vi har korrekt innehåll som slår de finska förlagorna är jag nöjd!

"Min vision för läromedlen är ett gott språk, uppdaterad fakta och innehåll som inspirerar."

Jag är fil. mag. i biologi och geografi från Stockholms universitet och efter lärarutbildning vid PF i Vasa 1979 arbetade jag först 10 år som lektor i biologi och geografi i högstadiet och sedan nästan 30 år i gymnasiet. 

När en av mina tidigare elever skulle skriva sin pro gradu i biologi vid Åbo Akademi, fick jag fungera som handledare och passade samtidigt på att inleda forskarstudier vid ÅA och kompletterande studier i geografi på Mittuniversitetet i Härnösand. Jag disputerade på en avhandling om snäckor i åländska insjöar år 2001 och som slutarbete i geografin skrev jag motsvarande en bilaudaturuppsats i geografi med naturgeografisk inriktning om skalgrusavlagringar på Åland. 

Jag har publicerat sammanlagt cirka 25 vetenskapliga artiklar och drygt 300 populärvetenskapliga artiklar.

Ralf Carlsson
Läromedelsförfattare, biologi och geografi
Tidigare lektor i biologi och geografi

Ralf har tidigare skrivit bland annat serierna Geos (GLP2016) och Skolans biologi. I samtliga fall har han översatt, kompletterat och anpassat för den finlandssvenska skolan.

 

LÄRARNA BAKOM LÄROMEDLEN: ENGELSKA

 

REBECCA VON BONSDORFF

My enthusiasm for and knowledge of the English language helps me to create inspirational and fun learning materials.

Rebecca von Bonsdorff är en av författarna till Voices and Echoes (GLP2021), en helt ny serie i engelska skriven för de finlandssvenska gymnasierna.

I love helping students to learn English. I feel that my enthusiasm for and knowledge of the English language helps me to create inspirational and fun learning materials for both adults and young adults.

I am very happy to  be co-authoring learning materials that are specifically for Swedish-speaking students. In my experience, the needs of our upper secondary students do somewhat differ at this stage from those of their Finnish-speaking peers. 

"A learning material specifically for Swedish-speaking students!"

My name is Rebecca von Bonsdorff and I am originally from Britain. Prior to moving to Finland in 2001, I worked in banking in the city of London and then became a management consultant. I started teaching English in Finland in 2003, working for many years in both the private and the public sectors. 

I have a BA in English literature and language from the Open University UK and an MA in English philology from Helsinki University. I also completed the Subject Teacher Education Programme in English at Helsinki University. I have the post of lektor i engelska at Mattlidens Gymnasium in Esbo.

As well as teaching, I edit and proofread and translate Swedish texts into English. I also create and offer training for English language professionals. My courses include Let it Flow and Electronic Resources for Language Professionals. I have co-authored Way Ahead and Catching Up (Finn Lectura), both of which are coursebooks for adult learners of English.


Rebecca von Bonsdorff
Läromedelsförfattare, engelska
Lektor i engelska vid Mattlidens gymnasium

Rebecca har tidigare skrivit bland annat Way Ahead och Catching Up (båda Finn Lectura), läromedel i engelska för vuxenstuderande.

 

PENELOPE ROUX

We create synergies between developing communicative competency in English and enhancing the students’ other cognitive, practical and social skills.

Penelope Roux är en av författarna till Voices and Echoes (GLP2021), en helt ny serie i engelska skriven för de finlandssvenska gymnasierna.

In Voices & Echoes, we create synergies between developing communicative competency in English and enhancing the students’ other cognitive, practical and social skills. We cover themes from different perspectives, encouraging reflection, interaction and communication. Competencies are clearly highlighted and discussed.

I believe that learning English takes place not only in the classroom but also beyond it. Students should be encouraged to become aware of their own progress and proactive in developing their own goals and strategies for development.

"Students should be encouraged to become aware of their own progress."

I am British, originally from Berkshire, England and a business graduate of Loughborough University. After a 20-year career in finance, I retrained as a teacher at the University of London in Paris. I have a Diploma in Translation from the Chartered Institute of Linguists and a post-graduate vocational education and training diploma from Haaga Helia. I am co-author of the Stepping Stones (Finn Lectura) series for adult learners of English as a foreign language. I have been teaching English in the private and the public sectors since arriving in Finland in 2001.

I am Programme Lead at the Helsinki School of Business. In that role, I welcome first-year students into higher education, usually straight from high school. All our courses are taught in English, so I am closely involved in helping the students develop not only their language skills but also their academic and professional skills from writing reports to learning how to use spreadsheet tools and give presentations. Mastering these transferable skills and competences is crucial for today's students whether they are preparing for working life or higher education.


Penelope Proux
Läromedelsförfattare, engelska
Programme Lead, Helsinki School of Business

Penelope har tidigare skrivit bland annat serien Stepping Stones (Finn Lectura), en serie i engelska för vuxenstuderande.

 

JOHANNA SÖDERHOLM

När man lär sig nya språk är det viktigt att man faktiskt vågar och försöker kommunicera – trots att det inte alltid blir som man tänkt.

Johanna Söderholm är en av författarna till Voices and Echoes (GLP2021), en helt ny serie i engelska skriven för de finlandssvenska gymnasierna.

 

Jag tycker att den nya läroplanen är spännande eftersom vi jobbar med så många olika teman i engelskan. Vi ser på hela världen, vårt eget samhälle och våra egna liv genom språkstudierna. 

Speciellt glad är jag över språkprofilen, och hur vi i Voices and Echoes återkopplar till den. De studerande får utvärdera sig själva och bli medvetna om sin egen utveckling. Mål, reflektion och framför allt egen produktion är nyckeln till framgångsrika studier.

Jag tycker att det är jätteviktigt när man lär sig nya språk att man faktiskt vågar och försöker kommunicera – trots att det inte alltid blir som man tänkt. Det är faktiskt ett bra sätt att lära sig.

"Mål, reflektion och framför allt egen produktion är nyckeln till framgångsrika studier."

Jag heter Johanna och är hängiven språkentusiast. Jag har pol.mag-examen med sociologi som huvudämne och fil.mag-examen i English/Contemporary Cultural Studies. Jag är född och uppvuxen i Vasa, men har bott och jobbat på flera orter både i Finland och utomlands. 

På min fritid så läser jag, reser, lagar mat och tillbringar tid i naturen. Jag älskar mina katter och att dricka kaffe. Jag håller alltid på och repeterar språk jag redan kan eller lär mig nya språk. Det är kul att veta vad folk pratar om när man är i ett främmande land! :-)

Johanna Söderholm
Läromedelsförfattare, engelska
Lärare i engelska

Johanna har tidigare bland annat varit med och gjort New Profiles 6 (GLP2016). I det fallet översatte och anpassade hon med sina medförfattaren den finska förlagan.

 

LÄRARNA BAKOM LÄROMEDLEN: HÄLSOKUNSKAP

PETRA BREDENBERG

Utan kommunikation sker inget lärande.

Petra Bredenberg är författare till Tempo (GLP2021), den svenska utgåvan av Editas serie i hälsokunskap för GLP2021: Syke (LOPS2021). Petra översätter, kompletterar och anpassar den svenska utgåvan. De svenska utgåvorna kompletteras också med finlandssvenskt innehåll.

 

Hälsokunskap är som skolämne i grunden ämnesöverskridande. Den nya serien Tempo kopplar samman olika vetenskapsområden och ger också utrymme för reflektion och frågor utifrån fakta.

Serien ger verktyg för att diskutera och analysera hälsokunskap på flera nivåer, inte minst individnivå och samhällelig nivå. För att skapa ett hållbart samhälle måste vi alla ha verktyg för att kunna kommunicera konstruktivt, respektfullt och nyanserat med varandra också om känsliga ämnen som exempelvis sexualitet och identitet. De verktygen ger Tempo

"Tempo ger verktyg för att kunna kommunicera konstruktivt, respektfullt och nyanserat."

Jag är Petra Bredenberg, lektor i modersmål och litteratur, och brinner för ämnesöverskridande pedagogik, lärande i allmänhet och kommunikation i synnerhet. Utan kommunikation sker inget lärande.

Petra Bredenberg
Läromedelsförfattare, hälsokunskap
Lektor i modersmål och litteratur, Gymnasiet Grankulla samskola

Petra har tidigare varit med och skrivit bland annat det omtyckta läromedlet Studentprov MO. Hon har också översatt flera läromedel.

 

KATARINA BRINK

Tempo utgör en gedigen och mångsidig kunskapsbas i hälsokunskap.

Katarina Brink är författare till Tempo (GLP2021), den svenska utgåvan av Editas serie i hälsokunskap för GLP2021: Syke (LOPS2021). Katarina översätter, kompletterar och anpassar den svenska utgåvan. De svenska utgåvorna kompletteras också med finlandssvenskt innehåll.

 

Tempo utgör en gedigen och mångsidig kunskapsbas i hälsokunskap. Texterna i serien är engagerande och talar till läsaren på ett lättbegripligt sätt utan att ge avkall på det kunskapsmässiga innehållet.

Jag har i flera år använt den finska serien Syke LOPS2016 i min undervisning i gymnasiet och varit väldigt nöjd. Därför gläder det mig stort över att vi nu får en egen svensk version av serien; det är ett umärkt läromedel! Vi i teamet översätter den nya versionen Syke (LOPS2021), som är uppdaterad, kompletterad och omgjord för GLP2021.

"Läsaren utmanas till självständigt, kritiskt och etiskt tänkande."

Jag är Katarina Brink, odontologie licentiat och lärare i hälsokunskap och psykologi. Jag är också sensor för studentexamensproven.

Katarina Brink
Läromedelsförfattare, hälsokunskap
Lärare i hälsokunskap och psykologi vid bl.a. Gymnasiet Grankulla samskola och Gymnasiet Lärkan

SOFIA JATTU

Hälsokunskap är ett ämne som berör de studerande personligen.

Sofia Jattu är författare till Tempo (GLP2021), den svenska utgåvan av Editas serie i hälsokunskap för GLP2021: Syke (LOPS2021). Sofia översätter, kompletterar och anpassar den svenska utgåvan. De svenska utgåvorna kompletteras också med finlandssvenskt innehåll.

Tempo ger den forskningsbaserade faktakunskapen som behövs för att de studerande ska kunna forma sin egen kunskap om hälsa. Läromedlens innehåll är tydligt och strukturerat och stöder samtidigt de studerande i utvecklingen av de mångsidiga kompetenserna. Det studerande får verktyg för att kunna förankra och utnyttja sin hälsokunskap i ett vidare sammanhang.

"Tempo ger den forskningsbaserade faktakunskapen som behövs för att de studerande ska kunna forma sin egen kunskap om hälsa."

Jag är Sofia Jattu, ämneslärare i hälsokunskap, biologi och geografi. Jag har fått vara med och utveckla läroplanen för häloskunskapen del inför GLP2021, både på nationell och lokal nivå.

Äkta möten mellan människor är något som jag uppskattar och ämnet hälsokunskap ligger mig därför varmt om hjärtat, Det är ett ämne som berör de studerande personligen.

Sofia Jattu
Läromedelsförfattare, hälsokunskap
Lärare i hälsokunskap, biologi och geografi vid Brändö gymnasium