Frakturstil och Zacharias Topelius©

 

Vad står det här?

Handskriven och tryckt text
 

Text kan vara handskriven eller tryckt. Här ser du ett exempel på handskriven text. Så här undertecknade Zacharias Topelius ett av sina många brev.

I en tryckt bok skulle det kunna se ut till exempel så här:
Och på webben till exempel så här:

 

På 1800-talet, då Zacharias levde, såg det länge ut så här: 

 

Bokstäverna i de tre exemplen på tryckt text ser lite olika ut; det är olika typsnitt. Ett typsnitt är en samling tecken (bokstäver, siffror och skiljetecken) som har samma stil. Vilket av de tre typsnitten tycker du är mest lättläst?

Två typsnitt, två stilar

Till höger ser du hela alfabetet med både frakturstil och typsnittet Helvetica Neue.

Titta noggrant igenom alla bokstäverna. (Klicka på bilden för att göra den större.)

Jämför de två olika typsnitten. Vilka bokstäver ser nästan lika ut? Vilka ser mycket olika ut?

Titta särskilt på frakturstilens versaler (stora bokstäver). Gemenerna (de små bokstäverna) liknar mer våra typsnitt än versalerna.

Kommer du ihåg frågan som vi ställde i början?

Vad står det här?


Kan du svaret nu?

Det står ”Enkelt att läsa!” med frakturstil.


På Zacharias Topelius tid, på 1800-talet, tyckte man länge att frakturstil var just det – ett typsnitt som var lättläst. I dag tycker vi ofta att den är svårläst. Delvis beror det på att vi inte är vana vid frakturstil längre och delvis på att det finns flera tecken i frakturstilen som liknar varandra mycket. Därför kan det i början vara lite svårt med frakturstil, men ganska snabbt blir man van.

Två tips:

1) Koncentrera dig på bokstavens huvudform, och försök att ”inte se” alla tvärstreck och snirkliga tillägg.
Då kommer du snart att märka att de flesta tecknen i frakturstil egentligen har samma stomme, ”skelett”, som våra typsnitt i dag.
2) Försök läsa hela ord i stället för bokstav för bokstav.
Våra hjärnor har en fantastisk förmåga att tolka helheter utan att vi ens tänker på det.

Pst! En annan sak som gör det lite svårare att läsa text från 1800-talet i frakturstil är förstås att man stavade lite annorlunda på den tiden. Ibland använde man också andra ord. Du kan lära dig mer om språket på 1800-talet i vårt TING Språket på Zacharias Topelius tid.

Ordlista


TYPSNITT – en serie tecken för tryck (bokstäver, siffror och skiljetecken) som har samma stil

SKILJETECKEN – skrivtecken som man använder för att skilja meningar, satser och ord ifrån varandra. Exempel på skiljetecken är kommatecken ( , ), frågetecken ( ? ), bindestreck ( - ) och punkt ( . ).

VERSALER – stora bokstäver (A, B, C…)

GEMENER – små bokstäver (a, b, c…)

VERK – ett antal delar som tillsammans bildar en helhet eller ett konstverk. Ett verk kan vara till exempel en bok, en sång, en serietidning eller till exempel ett uppslagsverk.

TIDSKRIFT – en tidning som utkommer regelbundet och som har ett visst innehåll. En filmtidskrift handlar om film, en barntidskrift är för barn och till exempel en vetenskaplig tidskrift handlar om vetenskap (till exempel historia, fysik, teknik).

 

Läsa HTML-kod


Märkte du förresten HTML-koden i videon? Samma tips gäller när man ska läsa kod som när man ska läsa frakturstil, det vill säga:

1) försök strunta i alla ”extra” tecken och

2) försök hitta sådant som du känner igen och tolka helheter.

 

Vilken text kommer den här HTML-koden att visa?

Svar:
Zacharias Topelius
Zacharias Topelius levde 1818–1898.