Musik till dikt – Hur bygger man en låt?©

Vad har K-pop och Zacharias Topelius dikter gemensamt?

Sov du lilla vide ung – text och melodi

Du vet säkert att Zacharias Topelius skrev många dikter. Han skrev dikter både för barn och vuxna.

En dikt som du säkert känner igen är Videvisan.

Den dikten har Alice Tegnér tonsatt, skrivit musiken till. Du kan lyssna på melodin här medan du läser igenom texten.

Videvisan
Sov, du lilla vide ung
än så är det vinter.
Än så sova björk och ljung,
ros och hyacinter.
Än så är det långt till vår
innan rönn i blomma står.
Sov du lilla vide
än så är det vinter.

Titta nu närmare på texten till Videvisan.

Finns det rim och upprepningar i den?

När du funderat klart, gå till nästa sida.

Rim och refräng

Du märkte säkert att dikten har både rim och upprepningar:

Sov, du lilla vide ung
än så är det vinter.
Än så sova björk och ljung,
ros och hyacinter.
Än så är det långt till vår
innan rönn i blomma står.
Sov du lilla vide
än så är det vinter.

Rim och upprepningar gör att texten både får en rytm och blir lättare att lära sig utantill.

De två första och de två sista raderna är nästan identiska (likadana), vilket gör att de känns som en refräng.

Refränger, rim och upprepningar är mycket vanliga i låtar – oberoende av om det är punk, disco eller folkmusik.

Tänk på någon av dina favoritlåtar. Finns det rim och upprepningar i texten till den?

Dikten och låten Måne klara

Nu ska du snart få lyssna på en helt ny tonsättning av en dikt som Zacharias Topelius skrev. Dikten, Måne klara, ser du här nedan. Läs igenom dikten. Lyssna sedan på låten.

Måne klara

Månen vandrar på fästet blå
Och tittar ned uppå vägen.
Gubben Måns han är där också,
Och gumman Måns är förlägen.
De ville tjära dig, måne klara,
Men föllo båda i egen snara
Högt i det blå, högt i det blå.

 

Där sitta gubben och gumman Måns,
Och där så skola de bliva.
Och jordens barn de få guld till låns,
Ifrån din gyllene skiva.
Men du går lugn i den stilla natten
Och speglar dig i de dunkla vatten
Högt i det blå, högt i det blå.

 

Det är Johan Ekblad som har tonsatt texten. Det är också han som sjunger och spelar. På nästa sida får du veta hur Johan gjorde när han byggde låten.

Hur byggde Johan låten Måne klara?

 

Nu ska Johan berätta hur han gjorde när han skapade låten Måne klara, steg för steg. Lyssna nedan.

Kommer du ihåg frågan som vi ställde i början?

Vad har K-pop och Zacharias Topelius dikter gemensamt?

Kan du svaret nu? 


 

 

Texten i både K-Pop-låtar och Zacharias Topelius dikter utgår från rytm och olika slags rim.
I bägge återkommer också ofta ord och uttryck – ibland hela meningar, som en refräng. Det här gäller egentligen nästan alla texter till musik, från modern populärmusik till folkmusik. Och förstås också dikter.
Dessutom är/var både K-Pop och Zacharias Topelius dikter väldigt populära på sin tid.

Ordlista


TONSÄTTA – att skriva musik till en text 

ACKORD – när man låter flera toner klinga tillsammans. Ett ackord är om minst tre toner klingar samtidigt. Du kan spela ackord på till exempel piano och gitarr, eftersom du kan spela flera toner samtidigt på de instrumenten. De flesta blåsinstrument kan bara spela en ton åt gången och därför behöver man vara flera som spelar samtidigt om man vill spela ackord med blåsinstrument.

TONART – en grupp toner som hör ihop. Tonarten är låtens första ton (grundtonen) och de sex andra toner som hör till samma grupp. I västerländsk musik talar om man ofta om två huvudtyper av tonart: dur och moll.

DUR – en typ av tonart som de flesta tycker låter glad. Till exempel svensk dansbandsmusik är ofta i dur.

MOLL – en typ av tonart som de flesta tycker låter melankolisk (nedstämd, ledsen). Till exempel finsk tangomusik är ofta i moll.

REFRÄNG – text och melodi som återkommer (upprepas) i en sång

Skapa en låt!


Nu är det din tur! Jobba tillsammans med en eller flera klasskamrater.

A) Välj en text att tonsätta.
Ni kan använda en dikt av Zacharias Topelius – här är några exempel – eller skriva en egen text.

B) Välj vad i texten som ska vara refräng.
Lägg till eller upprepa textrader om det behövs.

C) Tonsätt texten på det sätt som ni vill.
Utgå gärna från Johans tips, som ni fick tidigare.

D) Ha kul och experimentera!