Språket på Zacharias Topelius tid©

Är du en syltfot?

Ord kommer och går

 

I dag har vi många ord som inte fanns på Zacharias Topelius tid – dator, app och klimatsmart, till exempel. Men det finns också ord som man använde på Zacharias tid men som vi inte längre använder.

På nästa sida får du se sex ord som Zacharias använde i sina texter.

Läs ordet och fundera på vad du tror att det betyder. Efter varje ord får du en förklaring till ordet. Hade du rätt?
Du kan själv klicka dig framåt och bakåt i bildspelet. Du kan hålla fast kort genom att trycka på dem. 

 

Kommer du ihåg frågan som vi ställde i början?
 

Är du en syltfot?

 

Kommer du ihåg vad ”syltfot” betyder? Det betyder att man är slarvig, att man inte är tillräckligt noggrann och ordentlig.

Så hur är det? Är du en slarver eller är du noggrann och gör saker ordentligt?

 

Ordlista


SKRIFTSPRÅK – skrivet språk; det språk som man använder när man skriver, i motsats till det som man använder när man talar

TALSPRÅK – talat språk; det språk som man använder när man talar, i motsats till det som man använder när man skriver. Talspråket är ofta ledigare och friare än skriftspråket.

STAVNING – hur man skriver ord

REFORM – stor förändring (som man gör för att något ska bli bättre och som rör många människor)

STAVNINGSREFORM – att man ändrar reglerna för hur man stavar, skriver, ord