Rim och Zacharias Topelius©

Vad betyder AAbbCC?

Kommer du ihåg frågan som vi ställde i början?

Vad betyder AAbbCC?


Kan du svaret nu?

 

AAbbCC är en kod för hur en dikt rimmar. Koden visar att

dikten har sex rader
dikten har tre olika rim
det första och tredje rimmet är långt – två stavelser (till exempel dimma – rimma)
det andra rimmet är kort – en stavelse (till exempel sikt – dikt).

Zacharias skrev en dikt/visa med just den här rimkoden. I visan berättar sländan om hösten som kommer. Det finns fyra strofer (delar) i texten och varje strof har koden AAbbCC.

Vill du se? Du kan läsa hela dikten på nästa sida.

Sländans höstvisa

Höga berg och djupa dalar,
Nu är höst i de gröna salar.
Kom, kom, min flydda hjärtevän,
Kom, kom från blåa himmelen,
Eller dyka ur haven,
Där du ligger begraven!
 

Nordanvind med hårda klackar
Trampar gräset på fält och backar.
Snart, snart så binder han min sjö,
Snart, snart skall molnet gråta snö,
Och guldfågel, som svingar,
Fryser bort sina vingar.

Korta dag med gråa tröjan,
Långa natt med den svarta slöjan,
Säg, säg, var gömde du min vän?
När, när så kommer han igen?
Ska han komma till våren
Med gullvivor i spåren?
 

Höga berg och djupa dalar,
Tusen mark jag åt er betalar,
Om, om i världens mörka natt
Snart, snart jag får hans vinge fatt.
Min vän här vid polen
Är en stråle av solen.

Ordlista


STAVELSE – en slags ordets byggstenar som ger ordet rytm. En stavelse består oftast av en vokal och en eller flera konsonanter framför och/eller bakom. Oftast är antalet stavelser i ett ord lika med antalet vokaler som man hör i ordet. Till exempel: "förstå" har två stavelser: "för" + "stå"; "gris" har en stavelse: "gris" och "Topelius" har fyra stavelser: "To" + "pe" + "li" + "us". 

RIM – att två (eller flera) ord slutar på samma ljud. Till exempel: snö–tö, dimma–rimma.

KORT RIM – ett rim på en stavelse. Till exempel: mus–hus, himmelen–vän.

LÅNGT RIM – ett rim på två (eller flera) stavelser. Till exempel: anka–planka, vinter–slinter.