Rimflätor och Zacharias Topelius©

Hade Zacharias Topelius flätor?

Vad är en rimkod?

Nu ska vi jobba med något som kallas rimflätor. För att du ska hänga med behöver du veta vad ett rim är. Och vad en rimkod är. Om du inte är riktigt säker på vad en rimkod är, jobba gärna med tinget Rim och Zacharias Topelius först.

Okej, är du säker på att du vet vad en rimkod är? En kort sammanfattning för säkerhets skull:

En rimkod är en kod som visar hur många rader och rim det finns i en dikt. Rimkoden visar också om ett rim är långt (två stavelser, som i rimmet anka–planka) eller kort (en stavelse, som i hus–mus). I rimkoden använder man STOR bokstav för långa rim och liten bokstav för korta rim. 

Exempel:

Det var en gång en anka,     (2 stavelser --> stor bokstav: A)

som gick och bar en planka.    (2 stavelser --> stor bokstav, samma rim: A)
Hon mötte en liten mus,    (1 stavelse --> liten bokstav: b)
som sa ”Ska du bygga hus?”    (1 stavelse --> liten bokstav, samma rim: b)
Dikten har därför rimkoden AAbb. Är du med nu? Då kör vi!

Visst vet du nu svaret på frågan som vi ställde i början?

Hade Zacharias Topelius flätor?

 

Ja, i sina dikter hade han flätor, rimflätor.

 

Men hur var det med Zacharias själv? Hade han själv flätor?

Det är en svårare fråga. Vi vet att han inte hade flätor hela tiden. Vi vet också att det inte finns någon bild på Zacharias med flätor. Men vi vet också att han ibland hade ganska långt hår och skägg... Vem vet, kanske hans tre busiga döttrar flätade skägget eller håret på honom när han sov någon gång? Det får vi nog aldrig veta.

 

 

Vi får nöja oss med Zacharias rimflätor!

Ordlista


STAVELSE – en slags ordets byggstenar som ger ordet rytm. En stavelse består oftast av en vokal och en eller flera konsonanter framför och/eller bakom. Oftast är antalet stavelser i ett ord lika med antalet vokaler som man hör i ordet. Till exempel: "förstå" har två stavelser: "för" + "stå"; "gris" har en stavelse: "gris" och "Topelius" har fyra stavelser: "To" + "pe" + "li" + "us". 

RIM – att två (eller flera) ord slutar på samma ljud. Till exempel: snö–tö, dimma–rimma.

KORT RIM – ett rim på en stavelse. Till exempel: mus–hus, himmelen–vän.

LÅNGT RIM – ett rim på två (eller flera) stavelser. Till exempel: anka–planka, vinter–slinter.

RIMFLÄTA en dikt som har rim, men där rimmen inte kommer på raderna efter varandra. Till exempel kan varannan rad rimma med varandra.