Sagan Moppe©

Vad är en moppe?

 

Om sagan Moppe

Zacharias Topelius skrev många sagor för barn. Nu ska vi titta lite närmare på en av dem, Moppe. Zacharias skrev den i slutet av sitt liv – den utkom år 1896 när han var 78 år.

Huvudpersonen är en skolpojke – vi kan kalla honom Valter. Zacharias skrev flera sagor om honom.

Sagan Moppe består av flera delar. I början av sagan skriver Zacharias så här:

"Jag vill berätta för dig tre minnen från min barndom. Det var obetydliga händelser, men händelser som jag inte lätt glömmer, eftersom de lärt mig hur barn ska böja sin egen vilja." 

Nu ska vi se på sagan i tre delar, en för varje minne. Till sist får du fundera på vad sagan i sin helhet handlar om.

 

 

Pst! Om du vill läsa hela sagan i original, hittar du den här. (Länken öppnas i nytt fönster.)

Del 1: Kringlan
 

Det första av de tre minnena handlar om en kringla. Och om att tålamod kan vara bra.

Titta på bilden till vänster och lyssna sedan nedan på vad Valter berättar.

Är du klar? Det var det första minnet.

Vad lärde Valter sig, tror du?

Kanske att man inte kan både äta kakan och ha den kvar. Och att tålamod kan vara bra.

Del 2: Läxan
 

Det andra av de tre minnena handlar om en hemläxa. Och om att man måste ta ansvar.

Valter är nu ett par år äldre och går i skolan. Skolan har skridskolov en dag och alla i klassen ser fram emot att åka på isen.

Titta på bilden till vänster och lyssna sedan nedan på vad som hände.

Är du klar? Det var det andra minnet.

Vad lärde Valter sig, tror du?

Kanske att man inte bara ska tänka på vad man har lust att göra. Att man ska sköta sina uppgifter först och ha roligt sedan. Och att man ska ta ansvar.

Del 3: Kälken

Det sista av de tre minnena handlar om en kälke, en kamrat och en kapplöpning. Och om att saker inte alltid är viktigast.

Titta på bilden till vänster och lyssna sedan nedan på vad som hände.

Det var det tredje och sista minnet. Vad lärde Valter sig, tror du?

Kanske att man ska tänka efter före, inte efter. Att man ska tänka på andra och inte bara på vad man själv vill. Och att det finns sådant som är mycket viktigare än saker.

Vad ville Zacharias Topelius säga med sagan?

I början av sagan skriver Zacharias Topelius att händelserna lärt Valter hur barn ska böja sin egen vilja. Det betyder att de tre minnena – kringlan, läxan och kälken – lärde pojken att man måste tänka på mer än vad man själv vill ha, NU, SNABBT och GENAST!

Pojken lärde sig att man mår bättre om man har tålamod, tar ansvar och tänker på andra.

Så här skriver Zacharias i sagans allra första stycke:

"Vet du, mitt barn, vad din skyddsängel skulle säga, om han satt en morgon bredvid din säng och såg dig klädd att gå ut till dagens arbete? Han skulle säga:
– Be Gud om klara tankar, och ge dem ett innehåll av nyttiga kunskaper. Älska det goda, var du än finner det, och avsky det onda, hur det än lockar dig."

Älska det goda och avsky det onda. Så tänkte och levde Zacharias själva under hela sitt åttio år långa liv.

Gör gott, undvik det onda och ge inte efter för frestelser. Låter det enkelt eller svårt tycker du?

Kommer du ihåg frågan som vi ställde i början?

Vad är en moppe?

Kan du svaret nu?

I sagan Moppe är Moppe en kälke – den snabbaste kälken i byn. Men ordet moppe betyder inte kälke. 

I dag menar vi oftast moped när vi säger moppe – och då passar namnet Moppe bra för en snabb kälke, eller hur?

 

Men Zacharias Topelius levde på 1800-talet och då fanns inte mopeder ännu. Så Zacharias kan inte ha tänkt på snabba cyklar med motor när han kallade kälken Moppe.

På Zacharias tid använde man moppe om mopsar och andra små hundar (det finns faktiskt en knähund som heter Moppe i en annan saga om Valter).
Man använde också moppe i uttryck som ”ge någon på moppe”, det vill säga slå någon på käften.

Varför tror du Zacharias gav kälken namnet Moppe?

Ordlista


SAGA – en traditionell typ av berättelse där det ofta händer magiska, övernaturliga, saker. Det finns både folksagor (som berättats i hundratals år) och konstsagor (som någon skrivit – Zacharias Topelius sagor är konstsagor).

KRINGLA – ett bakverk med form av en åtta. Lussebullar är ofta kringlor.

KAPPLÖPNING – tävling i att komma först fram till ett ställe (till exempel genom att springa eller åka kälke)

KÄLKE – ett litet snöfordon med två medar under

MED – en skena till exempel på en kälke eller släde. Skenan glider mot underlaget (till exempel snö och is).

STYCKE – en avgränsad del av en text. Ett stycke består av en eller flera meningar. I en text skiljer man stycken från varandra med blankrad (tom rad) eller indrag (att första meningen börjar litet inne på raden).