Vad skrev Zacharias Topelius för barn?©

Kan du nu svara på frågan som vi ställde i början?

De tre har en hel del gemensamt. Till exempel:
Det är sagor, böcker och berättelser för barn.
De är skrivna på svenska.
Det är äventyr, och det händer ibland konstiga och överraskande saker.
Det handlar om barn och unga.
Det handlar om att man mår bäst om man är snäll och tar hand om varandra.
Vilken slags hjälte tycker du om? Varför?

 

Ordlista


BARNLITTERATUR – böcker, dikter, pjäser och till exempel sagor som är för barn

FÖRFATTARE – en person som skriver böcker, sagor, dikter eller till exempel pjäser

PIONJÄR – någon som börjar göra saker på ett nytt sätt

PJÄS – ett skådespel, en text som man framför som teater

SAGA – en traditionell typ av berättelse där det ofta händer magiska, övernaturliga, saker. Det finns både folksagor (som berättats i hundratals år) och konstsagor (som någon skrivit – Zacharias Topelius sagor är konstsagor).