Vardagsliv på Zacharias Topelius tid©

Vem var man rädd för på 1800-talet?

 

Hur såg det ut på 1800-talet?

 

På nästa sida kommer du att få se några bilder som visar hur det var på 1800-talet i Finland. Bilderna kommer från två böcker som Zacharias Topelius skrev. Böckerna handlade om Finland och dess folk. Zacharias ritade inte bilderna men han skrev texter till alla bilderna.

Titta noggrant på varje bild och fundera på vad du ser. Du kan själv klicka dig framåt och bakåt i bildspelet.
Du kan hålla fast en bild genom att trycka på den.

Vad har du sett? Kommer du ihåg bilderna?

 

Bilderna på föregående sida visar hur det såg ut och hur man levde på Zacharias Topelius tid, på 1800-talet. Du har sett exempel på

  • transportmedel
  • bostäder
  • byggnadsmaterial och
  • arbete.

Vilken eller vilka bilder kommer du bäst ihåg?

På nästa sida får du testa vad du kommer ihåg!

Hur var livet i Finland på

1800-talet?

 

På nästa sida får du höra lite mer om hur det var att leva på Zacharias Topelius tid, på 1800-talet.

Det finns fyra olika videor:

  • om transporter
  • om kyrkan
  • om arbete
  • om ljus och värme

Innan du tittar på videorna, fundera en stund på hur du tror det var i Finland på 1800-talet.

 

 


Hur var livet i Finland på 1800-talet?

Nu vet du en hel del om hur det var att leva i Finland på Zacharias Topelius tid!

Det var enkelt, ofta tungt och saker tog mycket tid. Ofta var man fattig. Men man jobbade tillsammans, hade familj och vänner och precis som i dag var folk ibland lyckliga och ibland olyckliga.

Bilderna som du sett här kommer från två böcker som Zacharias Topelius skrev: En resa i Finland och Finland framställt i teckningar. Böckerna handlade om Finland och dess folk. Zacharias ritade inte bilderna men han skrev texterna till alla bilderna.

På nästa sida får du testa om du kan gissa vilken text som hör till vilken bild. Lycka till!

Kan du nu svara på frågan som vi ställde i början?

Vem var man rädd för på 1800-talet?

 

På 1800-talet var vanligt folk rädda för många saker – krig, hunger och sjukdomar. Men vem var man rädd för?

Ett svar är att man var rädd för prästen. Det betyder inte att prästen var elak eller dum. Prästen var en mycket viktig och lärd person i samhället. Och han representerade Gud och kyrkan. Därför hade man mycket respekt för prästen – ja, man kunde till och med vara lite rädd för honom.

Samma sak gällde lärare, läkare, militärer och rika eller lärda personer. Eftersom man inte visste så mycket om världen utanför den egna byn eller staden, kände man stor respekt och till om med rädsla för dem som hade stor kunskap, dem som hade sett mer av världen och dem som hade makt.

Det okända är ofta lite skrämmande.

Vem eller vad är du rädd för?

Ordlista


BYGGNADSMATERIAL – är det som man bygger något av, till exempel ett hus eller en bro.  På 1800-talet använde man mest trä, i dag använder vi trä, tegel, betong och till exempel metall.

SLUSS en slags bassäng som man använder för att lyfta eller sänka en båt från en vattenivå till en annan (slussar finns i vissa kanaler och floder)

TRANSPORTMEDEL – fordon eller anordning som man använder för att transportera, förflytta, personer eller saker från ett ställe till ett annat.  (En hiss eller rulltrappa kan vara ett transportmedel, men är inte fordon.)

ÅKER – ett stycke mark där man odlar (säd, potatis, sockerbetor eller till exempel foderväxter)

ÅNGBÅT  båt som drivs av en ångmaskin. (En ångmaskin hettar upp vatten till vattenånga, och låter vattenångan driva maskinens kolvar.)