Innehåll märkt med: folkbildning

    Om månen – Läromedel

    Zacharias Topelius insåg tidigt värdet av folkbildning. Folkskolan infördes år 1866, men redan innan det hade Topelius fått i uppdrag att skriva två läromedel. Det första kom ut redan 1856 och kallas Naturens bok. Här får du läsa ett utdrag ur det. Utdraget handlar om månen och visar tydligt hur Topelius tar barnet/läsaren i beaktande.

      Vårt land och världen – Nationalstaten

      I Europa växte på 1800-talet idén om nationalstaten fram. Idén betonade folket gemensamma historia, språk och traditioner. Det bygger Zacharias Topelius vidare på i läromedlet Boken om vårt land, som du får läsa ett utdrag ur här. Boken om vårt land kom att forma föreställningen om Finland för många generationer.