Modersmål

Om månen – Läromedel

Zacharias Topelius insåg tidigt värdet av folkbildning. Folkskolan infördes år 1866, men redan innan det hade Topelius fått i uppdrag att skriva två läromedel. Det första kom ut redan 1856 och kallas Naturens bok. Här får du läsa ett utdrag ur det. Utdraget handlar om månen och visar tydligt hur Topelius tar barnet/läsaren i beaktande.

Påskäggen – Novell

Zacharias Topelius ville stimulera till resonemang, diskussion och umgänge, också eller kanske i synnerhet inom ens familj. Det syns tydligt i det han skrev och publicerade i Helsingfors Tidningar. Ett exempel är följetongerna som blev mycket populära. De lästes ofta högt i hemmen så att alla kunde lyssna och följa med. Här får du läsa ett utdrag ur den spännande följetongen Påskäggen.

Hallonmasken – Saga

Zacharias Topelius betonade känsla och fantasi i sin barnlitteratur – och att man skulle tala till och med barnen på deras nivå. Ett exempel på detta får du läsa här, i konstsagan Hallonmasken.

Respolska – Lyrik

Zacharias Topelius är en mycket mångsidig lyriker. Han har bland annat skrivit kärleksdikter, naturlyriska dikter och fosterländska dikter. Många dikter har tonsatts och sjungs fortfarande. Här får du läsa texten till den fartfyllda vintervisan Respolska.