Historia

En framtidsvision – Simeon Levis resa till Finland

Åren 1842–1860 var Zacharias Topelius redaktör för Helsingfors Tidningar (HT). Topelius skrev en stor del av texterna i tidningen själv och många av hans mest kända noveller, sagor och dikter publicerades första gången i HT. Här får du läsa ett utdrag ur hans brevnovell Simeon Levis resa till Finland. I detta brev tecknar Topelius visionen om ett framtida, modernt och industrialiserat Finland.

En resa mellan Kuddnäs och Helsingfors

Zacharias Topelius föddes och växte upp på Kuddnäs gård i Nykarleby. Som fjortonåring flyttade han till Helsingfors för att studera, men hemmet i Kuddnäs glömde han aldrig. Det blev många resor mellan Nykarleby och Helsingfors/Borgå för familjen Topelius del. I detta brev, som är daterat den 11 september 1865, berättar Topelius om en hemresa från Kuddnäs för modern Sofia Topelius.

Svält – En liten flickas klagan för Sylvia i skogen

Zacharias Topelius hade en stark gudstro och en innerlig kärlek till fosterlandet. Bägge dessa aspekter ser du i dikten En liten flickas klagan för Sylvia i skogen. Dikten visar också på romantikern Topelius.

Revolution – Lovsång i hungeråret 1847

I egenskap av redaktör för Helsingfors Tidningar (HT) var Zacharias Topelius väl bekant med vad som hände i andra europeiska länder. I HT refererades ofta utländska tidningar, men Topelius gjorde det ofta i brev eller diktform. I det här utdraget ur dikten Lovsång i hungeråret 1847 ser du bland annat hur Topelius lyfter in utrikesnyheter i lyriken.