Innehåll märkt med: förtryck

    Fältskärns berättelser – Kvinnornas självständighetskamp

    Fältskärns berättelser är en historisk romansvit som utspelar sig åren 1631–1772 då Finland var en del av det svenska riket. Romanerna blev storsäljare. Här får du läsa ett utdrag som visar hur Topelius talade för kvinnornas rättigheter.

      Revolution – Lovsång i hungeråret 1847

      I egenskap av redaktör för Helsingfors Tidningar (HT) var Zacharias Topelius väl bekant med vad som hände i andra europeiska länder. I HT refererades ofta utländska tidningar, men Topelius gjorde det ofta i brev eller diktform. I det här utdraget ur dikten Lovsång i hungeråret 1847 ser du bland annat hur Topelius lyfter in utrikesnyheter i lyriken.