Innehåll märkt med: gudstro

  En liten pilt – Barndödlighet

  I mitten av 1800-talet var barndödligheten hög i hela Europa. Också paret Zacharias och Emilie Topelius drabbades hårt – många av deras barn dog. Här får du läsa en dikt som Topelius skrev samma dag som sonen Mikael gick bort vid ett års ålder.

   Om månen – Läromedel

   Zacharias Topelius insåg tidigt värdet av folkbildning. Folkskolan infördes år 1866, men redan innan det hade Topelius fått i uppdrag att skriva två läromedel. Det första kom ut redan 1856 och kallas Naturens bok. Här får du läsa ett utdrag ur det. Utdraget handlar om månen och visar tydligt hur Topelius tar barnet/läsaren i beaktande.

    Svält – En liten flickas klagan för Sylvia i skogen

    Zacharias Topelius hade en stark gudstro och en innerlig kärlek till fosterlandet. Bägge dessa aspekter ser du i dikten En liten flickas klagan för Sylvia i skogen. Dikten visar också på romantikern Topelius.