Innehåll märkt med: Helsingfors Tidningar

  En framtidsvision – Simeon Levis resa till Finland

  Åren 1842–1860 var Zacharias Topelius redaktör för Helsingfors Tidningar (HT). Topelius skrev en stor del av texterna i tidningen själv och många av hans mest kända noveller, sagor och dikter publicerades första gången i HT. Här får du läsa ett utdrag ur hans brevnovell Simeon Levis resa till Finland. I detta brev tecknar Topelius visionen om ett framtida, modernt och industrialiserat Finland.

   Fältskärns berättelser – Kvinnornas självständighetskamp

   Fältskärns berättelser är en historisk romansvit som utspelar sig åren 1631–1772 då Finland var en del av det svenska riket. Romanerna blev storsäljare. Här får du läsa ett utdrag som visar hur Topelius talade för kvinnornas rättigheter.

    Hallonmasken – Saga

    Zacharias Topelius betonade känsla och fantasi i sin barnlitteratur – och att man skulle tala till och med barnen på deras nivå. Ett exempel på detta får du läsa här, i konstsagan Hallonmasken.

     Påskäggen – Novell

     Zacharias Topelius ville stimulera till resonemang, diskussion och umgänge, också eller kanske i synnerhet inom ens familj. Det syns tydligt i det han skrev och publicerade i Helsingfors Tidningar. Ett exempel är följetongerna som blev mycket populära. De lästes ofta högt i hemmen så att alla kunde lyssna och följa med. Här får du läsa ett utdrag ur den spännande följetongen Påskäggen.

      Respolska – Lyrik

      Zacharias Topelius är en mycket mångsidig lyriker. Han har bland annat skrivit kärleksdikter, naturlyriska dikter och fosterländska dikter. Många dikter har tonsatts och sjungs fortfarande. Här får du läsa texten till den fartfyllda vintervisan Respolska.

       Revolution – Lovsång i hungeråret 1847

       I egenskap av redaktör för Helsingfors Tidningar (HT) var Zacharias Topelius väl bekant med vad som hände i andra europeiska länder. I HT refererades ofta utländska tidningar, men Topelius gjorde det ofta i brev eller diktform. I det här utdraget ur dikten Lovsång i hungeråret 1847 ser du bland annat hur Topelius lyfter in utrikesnyheter i lyriken.