Innehåll märkt med: lyrik

  En liten pilt – Barndödlighet

  I mitten av 1800-talet var barndödligheten hög i hela Europa. Också paret Zacharias och Emilie Topelius drabbades hårt – många av deras barn dog. Här får du läsa en dikt som Topelius skrev samma dag som sonen Mikael gick bort vid ett års ålder.

   Respolska – Lyrik

   Zacharias Topelius är en mycket mångsidig lyriker. Han har bland annat skrivit kärleksdikter, naturlyriska dikter och fosterländska dikter. Många dikter har tonsatts och sjungs fortfarande. Här får du läsa texten till den fartfyllda vintervisan Respolska.

    Revolution – Lovsång i hungeråret 1847

    I egenskap av redaktör för Helsingfors Tidningar (HT) var Zacharias Topelius väl bekant med vad som hände i andra europeiska länder. I HT refererades ofta utländska tidningar, men Topelius gjorde det ofta i brev eller diktform. I det här utdraget ur dikten Lovsång i hungeråret 1847 ser du bland annat hur Topelius lyfter in utrikesnyheter i lyriken.

     Svält – En liten flickas klagan för Sylvia i skogen

     Zacharias Topelius hade en stark gudstro och en innerlig kärlek till fosterlandet. Bägge dessa aspekter ser du i dikten En liten flickas klagan för Sylvia i skogen. Dikten visar också på romantikern Topelius.