Innehåll märkt med: samhällsutveckling

  En framtidsvision – Simeon Levis resa till Finland

  Åren 1842–1860 var Zacharias Topelius redaktör för Helsingfors Tidningar (HT). Topelius skrev en stor del av texterna i tidningen själv och många av hans mest kända noveller, sagor och dikter publicerades första gången i HT. Här får du läsa ett utdrag ur hans brevnovell Simeon Levis resa till Finland. I detta brev tecknar Topelius visionen om ett framtida, modernt och industrialiserat Finland.

   En resa mellan Kuddnäs och Helsingfors

   Zacharias Topelius föddes och växte upp på Kuddnäs gård i Nykarleby. Som fjortonåring flyttade han till Helsingfors för att studera, men hemmet i Kuddnäs glömde han aldrig. Det blev många resor mellan Nykarleby och Helsingfors/Borgå för familjen Topelius del. I detta brev, som är daterat den 11 september 1865, berättar Topelius om en hemresa från Kuddnäs för modern Sofia Topelius.

    Fältskärns berättelser – Kvinnornas självständighetskamp

    Fältskärns berättelser är en historisk romansvit som utspelar sig åren 1631–1772 då Finland var en del av det svenska riket. Romanerna blev storsäljare. Här får du läsa ett utdrag som visar hur Topelius talade för kvinnornas rättigheter.

     Svält – En liten flickas klagan för Sylvia i skogen

     Zacharias Topelius hade en stark gudstro och en innerlig kärlek till fosterlandet. Bägge dessa aspekter ser du i dikten En liten flickas klagan för Sylvia i skogen. Dikten visar också på romantikern Topelius.

      Vårt land och världen – Nationalstaten

      I Europa växte på 1800-talet idén om nationalstaten fram. Idén betonade folket gemensamma historia, språk och traditioner. Det bygger Zacharias Topelius vidare på i läromedlet Boken om vårt land, som du får läsa ett utdrag ur här. Boken om vårt land kom att forma föreställningen om Finland för många generationer.