Innehåll märkt med: sorg

    En liten pilt – Barndödlighet

    I mitten av 1800-talet var barndödligheten hög i hela Europa. Också paret Zacharias och Emilie Topelius drabbades hårt – många av deras barn dog. Här får du läsa en dikt som Topelius skrev samma dag som sonen Mikael gick bort vid ett års ålder.

      Svält – En liten flickas klagan för Sylvia i skogen

      Zacharias Topelius hade en stark gudstro och en innerlig kärlek till fosterlandet. Bägge dessa aspekter ser du i dikten En liten flickas klagan för Sylvia i skogen. Dikten visar också på romantikern Topelius.