Innehåll märkt med: stad

    En framtidsvision – Simeon Levis resa till Finland

    Åren 1842–1860 var Zacharias Topelius redaktör för Helsingfors Tidningar (HT). Topelius skrev en stor del av texterna i tidningen själv och många av hans mest kända noveller, sagor och dikter publicerades första gången i HT. Här får du läsa ett utdrag ur hans brevnovell Simeon Levis resa till Finland. I detta brev tecknar Topelius visionen om ett framtida, modernt och industrialiserat Finland.

      En resa mellan Kuddnäs och Helsingfors

      Zacharias Topelius föddes och växte upp på Kuddnäs gård i Nykarleby. Som fjortonåring flyttade han till Helsingfors för att studera, men hemmet i Kuddnäs glömde han aldrig. Det blev många resor mellan Nykarleby och Helsingfors/Borgå för familjen Topelius del. I detta brev, som är daterat den 11 september 1865, berättar Topelius om en hemresa från Kuddnäs för modern Sofia Topelius.