Innehåll märkt med: Topelius familj

    En liten pilt – Barndödlighet

    I mitten av 1800-talet var barndödligheten hög i hela Europa. Också paret Zacharias och Emilie Topelius drabbades hårt – många av deras barn dog. Här får du läsa en dikt som Topelius skrev samma dag som sonen Mikael gick bort vid ett års ålder.

      En resa mellan Kuddnäs och Helsingfors

      Zacharias Topelius föddes och växte upp på Kuddnäs gård i Nykarleby. Som fjortonåring flyttade han till Helsingfors för att studera, men hemmet i Kuddnäs glömde han aldrig. Det blev många resor mellan Nykarleby och Helsingfors/Borgå för familjen Topelius del. I detta brev, som är daterat den 11 september 1865, berättar Topelius om en hemresa från Kuddnäs för modern Sofia Topelius.