Tillbaka

Censuren

KÄLLOR FÖR BILDMATERIAL I VIDEO

SLS = Svenska litteratursällskapet i Finland

(ca) Beskrivning jämte källa. Upphovsperson om sådan är känd.

  • 00:00 Faksimil ur Helsingfors Tidningar, 31 maj 1848, nr 42, s. 1. Nationalbibliotekets digitala samlingar.
  • 00:56 Vinjett i 1886 års illustrerade utgåva av Fänrik Ståls sägner. Wikimedia Commons. Illustratör: J Engberg.
  • 02:31 Islossning i älv. iStock / iv-serg.

Carola Herberts filmad i SLS:s utrymmen i Helsingfors i februari 2018.