Innehåll märkt med: resa

  En framtidsvision – Simeon Levis resa till Finland

  Åren 1842–1860 var Zacharias Topelius redaktör för Helsingfors Tidningar (HT). Topelius skrev en stor del av texterna i tidningen själv och många av hans mest kända noveller, sagor och dikter publicerades första gången i HT. Här får du läsa ett utdrag ur hans brevnovell Simeon Levis resa till Finland. I detta brev tecknar Topelius visionen om ett framtida, modernt och industrialiserat Finland.

   En resa mellan Kuddnäs och Helsingfors

   Zacharias Topelius föddes och växte upp på Kuddnäs gård i Nykarleby. Som fjortonåring flyttade han till Helsingfors för att studera, men hemmet i Kuddnäs glömde han aldrig. Det blev många resor mellan Nykarleby och Helsingfors/Borgå för familjen Topelius del. I detta brev, som är daterat den 11 september 1865, berättar Topelius om en hemresa från Kuddnäs för modern Sofia Topelius.

    Respolska – Lyrik

    Zacharias Topelius är en mycket mångsidig lyriker. Han har bland annat skrivit kärleksdikter, naturlyriska dikter och fosterländska dikter. Många dikter har tonsatts och sjungs fortfarande. Här får du läsa texten till den fartfyllda vintervisan Respolska.

     Sampo Lappelill – Nationalromantik och nationella minoriteter

     Zacharias Topelius lade grunden för den egentliga barnlitteraturen inte bara i Finland utan överlag på svenska. Här får du läsa ett utdrag ur konstsagan Sampo Lappelill, som bjuder på Lapplands vidder, övernaturliga väsen och äventyr.