Zacharias Topelius grundlade den egentliga barnlitteraturen i Finland. Han är samtidigt en av de första som skrev för barn på svenska. Tillsammans med H.C. Andersen förnyade Topelius barnlitteraturen i enlighet med sin vision om hurdan barnlitteraturen skulle vara. Han kritiserade tidens barnlitteratur för att ha en nedlåtande attityd till barnet. Han tyckte också att den var för moraliserande.  Samma syn på barnet syns hos mer sentida författare, som inspirerats av Topelius, t.ex. Selma Lagerlöf, Tove Jansson och Astrid Lindgren.

 

Topelius skrev åtta samlingsvolymer med barnlitteratur som heter Läsning för barn (1865–1896). I dem ingår bland annat sagor, dikter, sånger och skådespel. Mycket av materialet hade först publicerats i Eos, Finlands första riktiga barntidning. Topelius var en mycket flitig medarbetare i tidningen. Också sagan Sampo Lappelill publicerades i Läsning för barn.

 

Sampo Lappelill är tillsammans med sagan Stjärnöga en av de så kallade lapplandssagorna. I sagan får vi följa pojken Sampo Lappelill på hans vådliga slädfärd till fjället Rastekais där han möter fjällkungen, omgiven av troll, småknytt och talande djur. I sagan ser man hur Topelius kombinerar realism med fantastik. Den är underhållande, språkligt lättillgänglig och spännande. Samtidigt syns en tydlig pedagogisk tanke i sagan.

 

 

 

Nationalismen och nationalromantiken uppstod som starka strömningar i Europa under 1800-talet. Nationalismen var en världsåskådning där folket, språken, historien, naturen och traditionerna inom det egna landets gränser hyllades. Nationalromantiken var de konstnärliga uttrycken för nationalismen. Natur, landskap, folk och historia hyllades inom litteratur, konst och musik. Nationalromantiken var viktig för att få folket att känna samhörighet med varandra och identifiera sig som en nation. I de nordiska nationalstater som uppstod under 1800-talet skulle också samerna och deras land Sápmi införlivas.

Läs mera om nationalismen och nationalromantiken under 1800-talet i historia kurs 4.

Sampo Lappelill.

En saga från Lappland.

Det var en gång en Lapp och en Lappgumma. Vet du vad det vill säga?

Lapparna är ett folk som bor norr om svenskar, norrmän och finnar i den yttersta norden. Där man inte mera ser någon åker och någon riktig skog och ordentliga hus, utan endast stora ödsliga mossar och höga fjäll och små kojor, i vilka man måste krypa in genom ett hål, där bor Lapparne. Deras land är ett förunderligt land. Halva året är där nästan beständigt ljust, så att solen aldrig går ned mitti sommaren, och halva året är där nästan beständigt mörkt, så att stjärnorna skina hela dagen om vintern. Tio månader om året är där vinter med slädföre, och då ser man de små Lapparna och Lappgummorna åka över snön i små båtar, som kallas pulkor, och där är ingen häst förspänd för pulkan, utan en ren. Har du sett någon ren? Han är till storleken som en liten grå häst, men han ser inte ut som en häst, han har höga greniga horn och lägre hals och ett vackert litet huvud med stora klara ögon; och när han springer, går det som ett yrväder över berg och backar, och då knakar det i hans hovar. Det tycker Lappgubben om, när han sitter i pulkan, och han önskar det vore så bra slädföre hela året om.
Det var, som sagt, en Lapp och en Lappgumma. De bodde långt i Lappland på ett ställe, som heter Aimio och ligger invid den stora floden Tenojoki eller Tana älv. Det kan du se allra högst på Finlands karta, där också Lappmarken finnes avritad som en stor, vit nattmössa på Finlands höga huvud. Detta ställe är ödsligt och vilt, men Lappgubben och Lappgumman trodde så visst att man ingenstädes på hela jorden kunde få se så vit snö och så klara stjärnor och så präktiga norrsken, som där uti Aimio. Där hade de byggt sig en koja så som de brukade. Träd växer inte mera på deras trakter, bara små, spensliga björkar, som mera liknar buskar än träd, och var skulle de då få timmer till stugan? Därför tog de smala, långa käppar och stötte dem ned i snön och band tillsamman de övre ändarna. Sedan hängde de renhudar över käpparna, så att alltsammans såg ut som en grå sockertopp, och så var deras koja färdig. Men i spetsen på sockertoppen hade de lämnat ett hål, genom vilket röken slapp ut, när de tände brasan i kojan, och ett annat hål fanns där mot södra sidan, genom vilket man kunde krypa in och ut. Så såg lappkojan ut, och Lapparne tyckte den vara präktig och varm och mådde bra däri, fastän de inte hade annan säng eller annat golv, än den vita snön.

Gubben och gumman hade en liten gosse som hette Sampo, och detta betyder lycka i Lappland. Men Sampo var så rik att han hade två namn; det var inte nog med ett. En gång hade där kommit främmande herrar i stora pälsar och vilat i kojan. De hade med sig hårda, vita snöbitar, som Lappgumman aldrig förr hade sett och som kallades socker. Av den söta snön gav de några bitar åt Sampo och klappade honom på kinden och sade: Lappelill! Lappelill! Annat kunde de inte säga, efter ingen av dem kunde tala lappska. Och så reste de åter bort än längre norrut till Ishavet och Europas nordligaste udde, som heter Nordkap. Men Lappgumman tyckte om de främmande herrarna och deras söta snö; därför började hon sedan kalla sin gosse Lappelill.

– Jag tycker att Sampo är ett mycket bättre namn, sade gubben förargad. – Sampo betyder rikedom, och jag säger dig, mor, skäm inte bort namnet! Vår Sampo skall ännu bli Lapparnas kung och regera över tusen renar och femtio lappkojor. Du skall få se, mor, du skall få se!

– Ja, men Lappelill låter så nätt, sade gumman. Och så kallade hon gossen Lappelill, och gubben kallade honom Sampo. Men det bör man veta att gossen var inte döpt ännu, för där fanns ingen präst den tiden på tjugo mils avstånd. – Nästa år far vi till prästen och kristnar gossen, brukade gubben säga. Men nästa år blev det förhinder, och resan blev ogjord, och gossen blev okristnad.

Sampo Lappelill var nu en liten knubbig pojke om sju eller åtta år, med svart hår, bruna ögon, trubbig näsa och bred mun, alldeles som pappa själv, men i Lappland ansågs det som ett skönhetsmärke. Sampo var ingen klen karl för sina år: han hade sina egna små skidor, med vilka han dansade ned för de höga backarna vid Tana, och sin egen lilla ren, som han spände för sin egen pulka. Ritsch, du skulle ha sett hur snön yrde omkring honom, när det bar av på isen och genom de höga drivorna, så att där inte syntes av hela pojken mer än en liten tofs av hans svarta lugg!

– Jag kan aldrig bli väl till mods, innan gossen blir döpt, sade Lappgumman. – Vargarna kan ta honom en vacker dag där på fjällen. Eller så råkar han ut för Hiisis ren med de förgyllda hornen, och Gud nåde den stackare som då inte är döpt!

Sampo fick höra de orden och började fundera vad det kunde vara för en ren som hade förgyllda horn. – Det måste vara en präktig ren, sade han. – Den borde jag en gång få köra med och fara till Rastekais! – Rastekais är ett mycket högt och ödsligt fjäll, som synes på fem eller sex mils avstånd ända till Aimio.

– Understå dig att prata så dumt, du överdådiga pojke! bannade modren. – På Rastekais är trollens rätta bo, och där bor Hiisi.
– Hiisi, vem är det? frågade Sampo.

Gumman blev förlägen. – Så den pojken har öron! tänkte hon vid sig själv. – Varför skall jag också tala om sådant där i hans närvaro? Men det kan vara så gott, att han blir snäst för Rastekais. Och så sade hon: kära Lappelill, far aldrig till Rastekais, för där bor Hiisi, den store fjällkungen, som äter en ren i var munsbit och slukar små gossar som myggor!

Sampo såg vid dessa ord mycket fundersam ut, men teg helt stilla. Inom sig tänkte han: det vore minsann märkvärdigt att en gång få se en sådan bjässe, som fjällkungen, – men bara på långt håll!

 

Lägg märke till att texten har moderniserats enligt nutida stavnings- och kommateringsregler. Endel allmänspråkliga ord som i dag anses ålderdomliga har ersatts med nutida varianter (t.ex. inte i stället för icke). Den ursprungliga texten kan du läsa på faksimilerna (bilderna på boksidorna) och i renskriven version (lästexten). Se ikonerna bredvid texten.

 

 

 

1) Var ligger Tana älv där Sampo Lappelill bor?

Vid gränsen mellan dagens Norge och Finland, en av de viktigaste fångstplatserna för laxfiske bland samerna. Älven har varit mycket omstridd i flera olika sammanhang.

2) Finlands nationalepos Kalevala är författad av Elias Lönnroth och publicerades första gången 1835. Ur eposet lånar Topelius namnen Sampo, Hiisi och Hiisis ren (i Kalevala en älg). Ta reda på vad/vem dessa var enligt gammal finsk folktro. Varför tror du att Topelius väljer att ta med inslag från Kalevala i sin saga?

Till exempel:

 • Sampo: En magisk kvarn som kunde mala allt till salt, mjöl eller guld. I sagan sägs Sampo betyda lycka och rikedom
 • Hiisi: En magisk kultplats där onda andar bodde
 • Hiisis älg/ren: Övernaturlig älg/ren skapad i Hiisi
 • Topelius och Lönnroth kände varandra. De var båda medlemmar i det så kallade Lördagssällskapet som genom konst och litteratur var med och formade nationalstaten Finland under 1800-talet.
 • Genom att ta med inslag från Kalevala sprider Topelius också kunskap om gammal finsk folktro och historia och Kalevala, som snabbt fick status som Finlands nationalepos.

3) Vad vill Topelius att läsaren ska lära sig om Lapplands geografi, folk och tro genom att läsa sagan?

Till exempel:

 • Geografi: Naturen beskrivs som vacker och mäktig, men karg. Där växer till exempel bara små spensliga björkar. Snön har en framträdande position. Verkliga platser som Tana älv och Nordkap nämns (men också fiktiva platser som Aimio och Rastekais).
 • Folk: Hur de ser ut, hur de bor, vad de livnär sig på, att de talar ett främmande språk.
 • Tro: Samerna är kristna och döper sina barn, men tror parallellt på naturväsen.

4) Vilka spår av kulturepokerna romantiken och nationalromantiken hittar du i sagan?

Till exempel:

Folktro och övernaturliga väsen, exotiska folkslag och miljöer, romantiserade beskrivningar av landskapet och naturen i Lappland (vit snö, klara stjärnor, präktiga norrsken).

5) Samerna har i dag status som urfolk och räknas som en nationell minoritet i Finland. Vad är ett urfolk och en nationell minoritet? Vilka andra nationella minoriteter finns det i Finland i dag utöver samerna?

Till exempel:

 • Ett urfolk, en ursprungsbefolkning, är människor som har varit de första bosättarna på ett område som senare har koloniserats av andra folk. De anser sig själva skilda från den allmänna befolkningen som nu lever i detta territorium och upplever att de har en egen kultur och utgör en egen etnicitet. Samerna är det enda urfolket i Europa som har erkänts av FN.
 • En nationell minoritet är en grupp människor som har bott länge i ett land, vanligtvis flera hundra år, men som genom sin etnicitet skiljer sig från majoritetsbefolkningen.
 • Finland har ingen lagstiftning om vilka de nationella minoriteterna är, men regeringen har undertecknat internationella avtal och lovat att stöda samer, romer, judar, tatarer samt rysk- och karelskspråkiga. Finlandssvenskarna är ingen nationell minoritet eftersom finska och svenska är jämställda nationalspråk i Finland. Finlandssvenskarna betraktar sig heller inte som ett folk som kulturellt eller etniskt skiljer sig från majoritetsbefolkningen.

6) Ta reda på följande fakta om samerna i dagens Finland.

A) Hur många samer bor det i Finland och vilka språk talar de?
B) Vem räknas som same?
C) Vilka rättigheter har samerna i dag enligt §17 i Finlands grundlag?
D) I vilka områden har samerna kulturautonomi och vad innebär det?

Till exempel:

A) Ca 10 000 (av totalt ca 70 000 samer i Norden). De flesta samer i Finland talar finska. Mindre än hälften av alla samer i Finland behärskar ett samiskt språk. Det finns nio samiska språk. I Finland talas främst nordsamiska. En liten del behärskar skoltsamiska och enaresamiska.

B) Vem som helst får kalla sig same men för att få rösta i sametingsvalen måste man uppfylla vissa kriterier. Minst ett av följande kriterier ska uppfyllas:

1) man har lärt sig samiska som första språk
2) åtminstone någon förälder, morförälder eller farförälder har lärt sig samiska som första språk
3) man har åtminstone en förfader som varit antecknad i historiska register som same
4) åtminstone någondera föräldern har haft eller skulle ha kunnat ha rösträtt

C) Samerna såsom urfolk samt romerna och andra grupper har rätt att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur.

D) Utsjoki, Enare, Enontekis och delar av Sodankylä. Samerna får bestämma i frågor som gäller samiska språket och kulturen i hembygdsområdet. Deras representativa organ heter sametinget och finns i Enare. Inom hembygdsområdet får samiska användas i kontakt med domstolar och andra myndigheter samt inom vården. I verkligheten är det svårt att nyttja denna rättighet eftersom så få behärskar språket. De som vill tala samiska är oftast beroende av tolk.  Kommunerna i hembygdsområdet ordnar dagvård och skolgång på samiska i språkbadsliknande miljöer. De som vill kan få en del av sin undervisning på samiska i grundskolan. Men endast en minoritet av de samiska barnen har denna möjlighet eftersom så många av Finlands samer bor utanför hembygdsområdet.

 

 

 

1) Sampo Lappelill är en konstsaga, dvs. en saga som liknar folksagan men har en känd författare. Vilka av sagans drag ser du i sagans inledande stycke?

Till exempel:

 • ”Det var en gång...”
 • Tydligt framträdande allvetande berättare
 • Bildspråket är konstsagans grepp: en stor, vit nattmössa på Finlands höga huvud

2) I sagan syns spår av kulturepoken romantiken. Vilka?

Till exempel:

 

Romantiken:

 • inspirationen från folksagor
 • folktron som ger spänning i sagan
 • exotiska folkslag och miljöer
 • naturens framträdande roll

Nationalromantik:

 • det finländska landskapet

3) Hur beskrivs miljön i sagan? Tänk både på den yttre miljön och på den sociala miljön.

Tänk t.ex. på följande:

Yttre miljö:

 • realistisk lappländsk miljö: verkliga platser nämns
 • realistisk naturskildring: bara små, spensliga björkar, som mer liknar buskar än träd
 • romantiserad naturskildring: vit snö, klara stjärnor, präktiga norrsken
 • fantasimiljö: Rastekais som trollens boning

Social miljö:

 • kontrasterna mellan vuxen och barn
 • kontrasterna mellan samerna och de främmande herrarna

4) Hurdan är berättaren i texten? Vad får det för effekt på läsningen?

Till exempel:

 • Berättaren är en utomstående, allvetande berättare.
 • Berättaren vänder sig både direkt och indirekt till läsaren.
 • Den tydliga berättaren lämpar sig för högläsning.
 • Berättaren inflikar små lärdomar till den tilltänkta åhöraren/läsaren.

5) Vad vill Topelius att läsaren ska lära sig om Lappland genom sagan?

Tänk t.ex. på följande:

 • Vad vill Topelius lära läsaren om geografi?
 • Vad vill Topelius lära läsaren om Finlands folk?
 • Vad vill Topelius lära läsaren om sedvänjor?
 • Vad vill Topelius lära läsaren om folktro?

6) Folktro och kristendom fungerar som motiv i sagan. På vilket sätt driver de handlingen framåt?

Till exempel:

 • Modern har en kristen föreställning och rädsla för det övernaturliga.
 • Sampo Lappelill är nyfiken på det övernaturliga.
 • Där uppstår en konflikt som driver handlingen framåt.

7) Hur presenteras karaktärerna i inledningen till sagan? Ta både yttre och inre egenskaper i beaktande.

Till exempel:

Sampo Lappelill:

 • Yttre egenskaper: beskrivs utförligt
 • Inre egenskaper beskrivs främst genom tankar och inre monolog
 • Sampo är nyfiken på det övernaturliga och främmande: han funderar över och frågar om Hiisi, han är nyfiken på fjällkungen. Han vill bli självständig.

Modern:

 • Yttre egenskaper: beskrivs inte
 • Inre egenskaper beskrivs främst genom tankar och dialog
 • Modern har omsorg om sin son och vill därför döpa honom. Hon är positivt inställd till kristendomen och dess representanter.

Fadern:

 • Yttre egenskaper: far och son beskrivs lika
 • Inre egenskaper: beskrivs genom dialog
 • Fadern önskar sin son lycka och framgång, vilket syns bl.a. i namnvalet. Han representerar samekulturen.

8) Karaktärerna har olika behov i sagan. Gör ett statydrama där er tolkning av karaktärernas behov syns.

Tips! Ett statydrama innebär att man jobbar i grupp. Man skapar tillsammans en staty där man gestaltar en känsla, en situation eller t.ex. ett fenomen. Deltagarna säger inget och står stilla, när statyn visas för åskådarna. Åskådarna betraktar och tolkar statyn och berättar vad de ser. Deltagarna i statyn är hela tiden tysta.

Tips 2! Man kan om man vill jobba vidare med statyerna. Här är några exempel:

 • när ledaren lägger handen på axeln på en person i statyn axel får man höra personens tankar
 • någon av åskadarna lägger handen på axeln på en person i statyn och säger en replik.
 • ledaren visar en tankebubbla ovanför statyn och åskådarna får fylla den med innehåll (tankar, känslor).

9) Läs hela sagan. Gör sedan uppgifterna 10–12. (Lägg märke till att den här texten är i originalversion – den är moderniserad.)

Länk till hela sagan. Saknas på Topelius.fi tills vidare. Fil: HIMO2_Sampo Lappelill_original_lastext_hela.docx

10) Fokusera på kampen mellan gott och ont. Vilka kontraster mellan ljus (gott) och mörker (ont) hittar du?

Till exempel:

Ljus:

 • människorna
 • djuren
 • solen
 • kristendomen

Mörker:

 • de övernaturliga varelserna
 • mörkret och vintern
 • folktron

11) Transformera sagan till en dikt. Använd bildspråk (liknelser, metaforer, personifikation osv.) för att gestalta kampen mellan ljus och mörker. Låna gärna ord och uttryck ur sagan.

12) Gör ett bilderboksuppslag för nutida läsare. Använd dikten du nyss skrev som text på uppslaget och gör en illustration.  Förhållandet mellan bild och text ska vara kompletterande (bild och text ger lite olika information, men de stöder varandra) eller expanderande (bild och text samverkar så att den ena inte kan vara utan den andra).