Innehåll märkt med: romantik

  Hallonmasken – Saga

  Zacharias Topelius betonade känsla och fantasi i sin barnlitteratur – och att man skulle tala till och med barnen på deras nivå. Ett exempel på detta får du läsa här, i konstsagan Hallonmasken.

   Respolska – Lyrik

   Zacharias Topelius är en mycket mångsidig lyriker. Han har bland annat skrivit kärleksdikter, naturlyriska dikter och fosterländska dikter. Många dikter har tonsatts och sjungs fortfarande. Här får du läsa texten till den fartfyllda vintervisan Respolska.

    Sampo Lappelill – Nationalromantik och nationella minoriteter

    Zacharias Topelius lade grunden för den egentliga barnlitteraturen inte bara i Finland utan överlag på svenska. Här får du läsa ett utdrag ur konstsagan Sampo Lappelill, som bjuder på Lapplands vidder, övernaturliga väsen och äventyr.